print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

De Regenboog Groep

Wij zijn er voor mensen in Amsterdam en omstreken die leven in (sociale) armoede. Wij mobiliseren mensen in de samenleving elkaar te helpen.
Info Sinds 1 januari 1999

Dit willen we oplossen

Er is een grote groep mensen die leeft in (sociale) armoede en/of sociale uitsluiting ervaart en die niet actief kan deelnemen aan de maatschappij.

Dit is waar we trots op zijn

Met behulp van ruim 1.200 vrijwilligers is De Regenboog Groep jaarlijks in staat om 10.000 mensen in Amsterdam een perspectief te bieden op een menswaardig bestaan.

Dit willen we bereiken
Wij streven naar een maatschappij waarin mensen met rijkdom en mensen in (sociale) armoede met elkaar samenleven en -werken. Waarin mensen betrokken zijn bij elkaars leven en elkaar versterken. Waar niemand zich verloren hoeft te voelen.
Dit gaven we uit in 2019 € 15.257.058
 • Maatschappelijk doel 91%
 • Beheer en administratie 7%
 • Werving 2%
Zo bereiken we ons doel
1. Inloophuizen, waar dak- en thuislozen worden voorzien in basisbehoeften, zoals gezond eten, schone kleding, een douche en een goed gesprek.
2. Hulpverlening, gericht op onderdak vinden, inkomen verkrijgen, schulden verminderen en indien van toepassing repatriëring.
3. Werk & Activering: het bieden van arbeidsmatige dagbesteding of begeleiding naar werk. Hierbij wordt de mogelijkheid tot scholing geboden.
4. Maatjesprojecten: vrijwilligers bieden ondersteuning o.a. aan mensen met ernstige psychiatrische-, schulden- en/of verslavingsproblematiek.
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 13.869.749
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
Donateurs, fondsen, nalatenschappen, bedrijven en subsidies. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten.
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 15.030.579
 • Subsidies 58%
 • Verkopen en overig 33%
 • Organisaties zonder winststreven 4%
 • Particulieren 3%
 • Bedrijven 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 3.580.234
 • Continuïteitsreserve 86%
 • Bestemmingsfondsen 13%
 • Bestemmingsreserves 0%
Medewerkers Info 141 fte
Vrijwilligers Info 1.200
Sector Welzijn
Doelgroepen 9 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl