Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


De Regenboog Groep

Wij zijn er voor mensen in Amsterdam en omstreken die leven in (sociale) armoede. Wij mobiliseren mensen in de samenleving elkaar te helpen.

Dit willen we oplossen

Er is een grote groep mensen die leeft in (sociale) armoede en/of sociale uitsluiting ervaart en die niet actief kan deelnemen aan de maatschappij.

Dit is waar we trots op zijn

Met behulp van ruim 1.200 vrijwilligers is De Regenboog Groep jaarlijks in staat om 10.000 mensen in Amsterdam een perspectief te bieden op een menswaardig bestaan.

Medewerkers
185 fte
Vrijwilligers
1.500
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 1999

Dit willen we bereiken

Wij streven naar een maatschappij waarin mensen met rijkdom en mensen in (sociale) armoede met elkaar samenleven en -werken. Waarin mensen betrokken zijn bij elkaars leven en elkaar versterken. Waar niemand zich verloren hoeft te voelen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 20.463.984

Maatschappelijk doel
87%
Beheer en administratie
12%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Inloophuizen, waar dak- en thuislozen worden voorzien in basisbehoeften, zoals gezond eten, schone kleding, douche, goed gesprek.
2. Hulpverlening, gericht op onderdak vinden, inkomen verkrijgen, schulden verminderen en indien van toepassing repatriƫring.
3. Werk & Activering: het bieden van arbeidsmatige dagbesteding of begeleiding naar werk. Hierbij wordt de mogelijkheid tot scholing geboden.
4. Maatjesprojecten: vrijwilligers bieden ondersteuning o.a. aan mensen met ernstige psychiatrische-, schulden- en/of verslavingsproblematiek.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 17.733.048

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Donateurs, fondsen, nalatenschappen, bedrijven en subsidies. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 21.100.539

Subsidies
51%
Verkopen en overig
40%
Organisaties zonder winststreven
5%
Particulieren
3%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 4.721.810

ContinuĆÆteitsreserve
89%
Bestemmingsfondsen
11%
Bestemmingsreserves
0%