print PDF
CBF Erkenningspaspoort

De Vrolijkheid

De Vrolijkheid versterkt veerkracht en talent door kunst en creativiteit in asielzoekerscentra voor kinderen, jongeren en hun ouders.
Info Sinds 1 oktober 2008

Dit willen we oplossen

Asielzoekerscentra (azc's) zijn plekken met weinig kansen en mogelijkheden, zeker voor kinderen en jongeren die daar leven en opgroeien. Wanneer zij daar langer verblijven heeft dit een invloed op de psychosociale gezondheid door gevoelens van onveiligheid en onzekerheid.

Dit is waar we trots op zijn

Dat het onze kunstenaars en vrijwilligers lukt om, ondanks het complexe werkterrein van het azc, week in week uit met kinderen, jongeren en hun ouders kunstzinnige activiteiten te organiseren en zo omstandigheden bieden waarin talent wordt ontwikkeld en veerkracht versterkt.

Dit willen we bereiken
De Vrolijkheid vindt dat ieder kind recht heeft op kunst, cultuur en het ontwikkelen van talent, ook in Nederlandse asielzoekerscentra (azc’s). De Vrolijkheid investeert hierom op vaste wekelijkse momenten in de verhalen en veerkracht van kinderen, jongeren en hun ouders.
Dit gaven we uit in 2018 € 2.529.867
 • Wervingskosten 4%
 • Kosten administratie en beheer 6%
 • Maatschappelijk doel 90%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het wekelijks Vrolijke Atelier: een kunst en cultuuraanbod op azc's
 2. Kunst, ambachten en creatieve projecten voor en met kinderen, jongeren en ouders en kinderen samen
 3. Vrolijke Academie: een trainingsprogramma voor kunstenaars, programmacoordinatoren en vrijwilligers
 4. Jongerenprojecten op het gebied van kunst en cultuur
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 2.264.731
 • Voorlichting en bewustwording 2%
 • Educatie, opleidingen en cursussen 9%
 • Recreatie, ontspanning en vakanties 89%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 2.650.455
 • Bedrijven 1%
 • Particulieren 2%
 • Subsidies 25%
 • Loterijen 33%
 • Organisaties zonder winststreven 39%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 994.080
 • Bestemmingsreserves 20% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Continuïteitsreserve 80% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 13 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl