Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


De Vrolijkheid

De Vrolijkheid versterkt veerkracht en talent door kunst en creativiteit in asielzoekerscentra voor kinderen, jongeren en hun ouders.

Dit willen we oplossen

Asielzoekerscentra (azc's) zijn plekken met weinig kansen en mogelijkheden, zeker voor kinderen en jongeren die daar leven en opgroeien. Wanneer zij daar langer verblijven heeft dit een invloed op de psychosociale gezondheid door gevoelens van onveiligheid en onzekerheid.

Dit is waar we trots op zijn

Dat het lukt om, ondanks het complexe werkterrein van het azc, week in week uit met kinderen, jongeren en hun ouders kunstzinnige activiteiten te organiseren en zo omstandigheden bieden waarin talent wordt ontwikkeld en veerkracht versterkt.

Medewerkers
16 fte
Vrijwilligers
169
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 oktober 2008

Dit willen we bereiken

De Vrolijkheid vindt dat ieder kind recht heeft op kunst, cultuur en het ontwikkelen van talent, ook in Nederlandse asielzoekerscentra (azc’s). De Vrolijkheid investeert hierom op vaste wekelijkse momenten in de verhalen en veerkracht van kinderen, jongeren en hun ouders.

Dit gaven we uit in 2021

€ 2.832.482

Maatschappelijk doel
90%
Werving
5%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. KunstLab is een wekelijks kunst- en cultuuraanbod op azc's; workshopreeksen in uiteenlopende kunstdisciplines voor kinderen en tieners.
2. Familieprojecten zijn creatieve projecten voor en met kinderen en tieners en hun families waarmee veerkracht in families wordt versterkt.
3. Samen met professionele kunstenaars organiseert de Vrolijkheid kunstprojecten en workshops door en voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar.
4. Vrolijke Academie is het trainingsprogramma voor kunstenaars, programma coordinatoren en vrijwilligers.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.557.976

Recreatie, sport en wensvervulling
91%
Educatie, opleidingen en cursussen
7%
Voorlichting en bewustwording
2%

Zo komen wij aan ons geld

De Vrolijkheid benadert fondsen, gemeenten en provincies, scholen, kerken, service-clubs, bedrijven en particuliere donateurs. Zowel landelijk als lokaal werkt de Vrolijkheid samen met partnerorganisaties die financieel en inhoudelijk bijdragen aan de activiteiten.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.765.286

Loterijen
42%
Organisaties zonder winststreven
34%
Subsidies
21%
Particulieren
2%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 898.798

Continuïteitsreserve
95%
Bestemmingsreserves
5%