Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Defence for Children

Wij verdedigen de rechten van kinderen door middel van rechtshulp, pleitbezorging, onderzoek en actie.

Dit willen we oplossen

Het is onze missie om de naleving van kinderrechten in Nederland en in de landen waar we werken te bewaken en te bevorderen. We gebruiken het VN-Kinderrechtenverdrag en andere mensenrechtenverdragen om kinderrechten geïmplementeerd te krijgen en naleving te monitoren.

Dit is waar we trots op zijn

dat we weten te voorkomen dat gezinnen op straat komen te staan; dat we het Kinderpardon hoog op de politieke agenda weten te houden; dat we jaarlijks ruim 1200 zaken behandelen op de Kinderrechtenhelpdesk.

Medewerkers
29 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we bereiken

Defence for Children wil dat in Nederland en daarbuiten de rechten van kinderen worden nageleefd in wetgeving, beleid en praktijk.

Dit gaven we uit in 2020

€ 4.595.794

Maatschappelijk doel
89%
Beheer en administratie
9%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Individuele rechtshulp op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag aan kinderen in zaken waarin kinderrechten in het geding zijn.
2. Pleitbezorging voor een betere implementatie van kinderrechten in wetgeving, beleid en praktijk.
3. Voorlichting en training aan professionals over het VN-Kinderrechtenverdrag.
4. Strategische procesvoering om een structurele verandering op het terrein van kinderrechten in wetgeving, beleid en praktijk af te dwingen.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 4.085.072

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Wij werven actief fondsen bij: - institutionele donoren en overheden - bedrijven, fondsen en stichtingen - partulieren (beperkte mate)

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 4.815.816

Subsidies
53%
Organisaties zonder winststreven
25%
Loterijen
21%
Particulieren
1%
Verkopen en overig
0%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 1.007.669

Continuïteitsreserve
93%
Bestemmingsreserves
7%