Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Defence for Children

Wij bewaken en bevorderen de naleving van kinderrechten door middel van rechtshulp, pleitbezorging en strategisch procederen.

Dit willen we oplossen

Het is onze missie om de naleving van kinderrechten in Nederland en daarbuiten te bewaken en te bevorderen. We doen dit in samenwerking met onze partners en waar mogelijk met kinderen. Hierbij baseren wij ons op het VN-Kinderrechtenverdrag.

Dit is waar we trots op zijn

Medewerkers
30 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we bereiken

Defence for Children zet zich in voor een wereld waarin de rechten van kinderen worden nageleefd en elk kind zich kan ontwikkelen in een veilige en kansrijke omgeving.

Dit gaven we uit in 2021

€ 5.368.909

Maatschappelijk doel
91%
Beheer en administratie
8%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Individuele rechtshulp op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag aan kinderen in zaken waarin kinderrechten in het geding zijn.
2. Pleitbezorging voor een betere implementatie van kinderrechten in wetgeving, beleid en praktijk.
3. Voorlichting en training aan professionals over het VN-Kinderrechtenverdrag.
4. Strategische procesvoering om een structurele verandering op het terrein van kinderrechten in wetgeving, beleid en praktijk af te dwingen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 4.895.685

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Wij werven actief fondsen bij: - institutionele donoren en overheden - bedrijven, fondsen en stichtingen - partulieren

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 5.354.041

Subsidies
53%
Organisaties zonder winststreven
24%
Loterijen
20%
Particulieren
3%
Verkopen en overig
0%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 983.352

Continuïteitsreserve
94%
Bestemmingsreserves
6%