print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Dierenambulance Amsterdam

Wij stabiliseren en vervoeren dieren in acute (medische) nood in de regio groot-Amsterdam.
Info Sinds 1 december 2018

Dit willen we oplossen

Wij dragen bij aan het bestrijden of zo ver mogelijk verminderen van dierenleed. Wij ondersteunen eigenaren van dieren Wij verminderen besmettelijke dierziekten door zo spoedig mogelijk zieke dieren uit de groep te verwijderen en hen te helpen genezen of zacht in te laten slapen

Dit is waar we trots op zijn

Wij rijden meer dan 11.000 ritten per jaar voor dieren die ons nodig hebben. Wij voeren zo'n 100.000 gesprekken per telefoon per jaar waarbij wij advies geven. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. 90% van al ons werk wordt gedaan door vrijwilligers.

Dit willen we bereiken
Wij verbeteren het dierenwelzijn en verminderen dierenleed
Wij adviseren en ondersteunen eigenaren van dieren die hulp nodig hebben
Wij zorgen voor een gezonde stad voor dier en mens
Dit gaven we uit in 2018 € 962.616
 • Wervingskosten 10%
 • Kosten administratie en beheer 11%
 • Maatschappelijk doel 79%
Zo bereiken we ons doel
 1. Wij bieden snelle hulp aan dieren in acute (medische) nood
 2. Wij adviseren eigenaren of omstanders van dieren wat zij kunnen ondernemen om een dier te helpen
 3. Wij staan naast de eigenaren van dieren als zij afscheid van hun dier moeten nemen
 4. Wij bestrijden dierziekten, verwijderen zieke en overleden dieren en zorgen zo dat de stad gezond blijft voor dier en mens
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 763.900
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 1.059.598
 • Loterijen 1%
 • Bedrijven 2%
 • Overig 10%
 • Subsidies 32%
 • Particulieren 55%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 1.656.955
 • Bestemmingsreserves 3% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Continuïteitsreserve 97% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 10 fte
Vrijwilligers 125
Sector Natuur en milieu
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl