print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Dierenbescherming

De Dierenbescherming beschermt dieren door het verlenen van noodhulp, handhaven van dierenwelzijn en het beïnvloeden van de samenleving.
Info Sinds 1 januari 2002

Dit willen we oplossen

Ook in een modern land als Nederland is hulp aan dieren en opkomen voor hun welzijn onverminderd nodig. De Dierenbescherming streeft ernaar om verstoord dierenwelzijn te verminderen of te voorkomen.

Dit is waar we trots op zijn

In 2018 vingen wij 20.000 dieren op en vonden we voor > 50% een nieuwe eigenaar. Onze dierenambulances reden 70.000 keer uit en de LID voerde 13.000 inspecties uit. Met ons Beter Leven keurmerk hebben we sinds 2007 >150 miljoen dieren in de vee-industrie een beter leven gegeven.

Dit willen we bereiken
De Dierenbescherming werkt aan een diervriendelijke maatschappij waar mens en dier met elkaar in harmonie leven.
Dit gaven we uit in 2017 € 35.487.000
 • Maatschappelijk doel 75%
 • Wervingskosten 10%
 • Kosten administratie en beheer 16%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het zorgdragen voor en organiseren van de hulpverlening aan dieren in acute of dreigende nood; dit doen wij met opvangcentra en ambulances.
 2. Houden van toezicht op dierenwelzijn; de DB heeft een eigen inspectiedienst die toezichthoudende en opsporende bevoegdheden heeft.
 3. Voorlichting; via campagnes, scholenvoorlichting of onze Gehoorzame Huishond-scholen.
 4. Beleidsbeïnvloeding; dit doen we middels Europese en landelijke lobby in de politiek en het bedrijfsleven in diverse programma’s.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 26.438.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 82%
 • Voorlichting en bewustwording 13%
 • Lobby en belangenbehartiging 6%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 42.494.000
 • Particulieren 58%
 • Bedrijven 1%
 • Loterijen 4%
 • Subsidies 4%
 • Organisaties zonder winststreven 1%
 • Overig 32%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 66.160.000
 • Continuïteitsreserve 35% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 55% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 9% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 297 fte
Vrijwilligers 4.300
Sector Dieren
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl