Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


de Dierenbescherming

Leven in een wereld waarin de belangen van dieren vanzelfsprekend worden meegenomen in het denken en handelen van mensen.

Dit willen we oplossen

De Dierenbescherming streeft ernaar om verstoord dierenwelzijn te verminderen of te voorkomen, zodat dierenwelzijn als vanzelfsprekend wordt meegenomen in het handelen van mensen.

Dit is waar we trots op zijn

In 2021 vingen wij 24.000 dieren op, onze dierenambulances reden 76.000 keer uit en boden 12 gemeenten dierenbuddy succesvol aan. Ook hebben 45 miljoen dieren een beter leven gekregen dankzij ons Beter Leven keurmerk.

Medewerkers
339 fte
Vrijwilligers
4.082
Sector Dieren
Doelgroepen
Dieren
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2002

Dit willen we bereiken

Het stimuleren en het maken van beleid op het gebied van diervriendelijk leven, diervriendelijk ondernemen, diervriendelijk besturen en diervriendelijk omgaan met openbare ruimtes.

Dit gaven we uit in 2021

€ 38.208.000

Maatschappelijk doel
79%
Beheer en administratie
13%
Werving
8%

Zo bereiken we ons doel

1. Aandacht voor diervriendelijk leven door vergroten van het Beter Leven keurmerk en mensen meer informeren over het eigen consumptiepatroon.
2. Stimuleren diervriendelijk ondernemen, uitreiken van de Deltaplan Veehouderij Awards en onderzoeken innovatieve middelen tegen dierenleed.
3. Lobby voor dierenwelzijnsnota bij gemeenten, voldoende middelen beschikbaar voor handhaving en bevoegdheden voor toetsing dierenwelzijn.
4. Samenwerking aangaan met andere dierenwelzijnspartners, gemeenten, gedragsdeskundigen en dierenartsen ter bevordering van het dierenwelzijn.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 30.168.000

(Directe) dienst- en hulpverlening
82%
Voorlichting en bewustwording
18%

Zo komen wij aan ons geld

Inkomsten uit contributies, nalatenschappen, giften en collecte alsmede inkomsten uit de Nationale Postcode Loterij, subsidie van overheden, opbrengsten uit gemeentelijke contracten en externe vermogensfondsen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 46.964.000

Particulieren
63%
Verkopen en overig
26%
Subsidies
5%
Loterijen
4%
Organisaties zonder winststreven
1%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 75.076.000

Bestemmingsreserves
61%
Continuïteitsreserve
32%
Bestemmingsfondsen
7%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?