print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Dierenbescherming

De vereniging heeft ten doel dieren te beschermen in de ruimste zin van het woord en hun belangen te behartigen.
Info Sinds 1 januari 2002

Dit willen we oplossen

De stem van dieren wordt steeds meer, maar nog lang niet altijd gehoord in onze samenleving. Ook in een modern land als Nederland is hulp aan dieren en opkomen voor hun welzijn onverminderd nodig. Dat is waar de Dierenbescherming voor staat.

Dit is waar we trots op zijn

In 2017 vingen wij 20.000 dieren op en vonden we voor 80% een nieuwe eigenaar. Onze dierenambulances reden 74.000 keer uit en de LID voerde 9.000 inspecties uit. Met ons Beter Leven keurmerk hebben we sinds 2007 >100 miljoen dieren in de vee-industrie een beter leven gegeven.

Dit willen we bereiken
De Dierenbescherming werkt aan een diervriendelijke maatschappij waar mens en dier met elkaar in harmonie leven.
Dit gaven we uit in 2017 € 35.487.000
 • Maatschappelijk doel 75%
 • Wervingskosten 10%
 • Kosten administratie en beheer 16%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het zorgdragen voor en organiseren van de hulpverlening aan dieren in acute of dreigende nood; dit doen wij met opvangcentra en ambulances.
 2. Houden van toezicht op dierenwelzijn; de DB heeft een eigen inspectiedienst die toezichthoudende en opsporende bevoegdheden heeft.
 3. Voorlichting; via campagnes, scholenvoorlichting of onze Gehoorzame Huishond-scholen.
 4. Beleidsbeïnvloeding; dit doen we middels Europese en landelijke lobby in de politiek en het bedrijfsleven in diverse programma’s.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 26.438.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 82%
 • Voorlichting en bewustwording 13%
 • Innovatie 6%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 41.377.000
 • Particulieren 57%
 • Bedrijven 1%
 • Loterijen 5%
 • Organisaties zonder winststreven 1%
 • Subsidies 4%
 • Overig 33%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 76.539.000
 • Continuïteitsreserve 41% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 49% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 9% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 297 fte
Vrijwilligers 4.300
Sector Dieren
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl