print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

de Dierenbescherming

Leven in een wereld waarin de belangen van dieren vanzelfsprekend worden meegenomen in het denken en handelen van mensen.
Info Sinds 1 januari 2002

Dit willen we oplossen

De Dierenbescherming streeft ernaar om verstoord dierenwelzijn te verminderen of te voorkomen, zodat dierenwelzijn als vanzelfsprekend wordt meegenomen in het handelen van mensen.

Dit is waar we trots op zijn

In 2020 vingen wij 24.000 dieren op, onze dierenambulances reden 74.500 keer uit en boden 11 gemeenten dierenbuddy succesvol aan. Ook hebben 37,9 miljoen dieren een beter leven gekregen dankzij ons Beter Leven keurmerk.

Dit willen we bereiken
Het stimuleren en het maken van beleid op het gebied van diervriendelijk leven, diervriendelijk ondernemen, diervriendelijk besturen en diervriendelijk omgaan met openbare ruimtes.
Dit gaven we uit in 2020 € 37.385.000
 • Maatschappelijk doel 78%
 • Beheer en administratie 12%
 • Werving 10%
Zo bereiken we ons doel
1. Informatie over diervriendelijkheid van consumptiegedrag, toename aandeel Beter Leven keurmerk en krachtige media uitingen.
2. Voorlopers diervriendelijk ondernemen stimuleren, uitvoering Deltaplan Veehouderij en ontwikkeling nieuwe innovatieve ondernemersconcepten.
3. Lobby voor dierenwelzijnsnota bij gemeenten, voldoende middelen beschikbaar voor handhaving en bevoegdheden voor toetsing dierenwelzijn.
4. Samenwerking aangaan met partijen zodat ondernemers, gemeenten, provincies en woningcorporaties bouwen en natuurinclusief gaan handelen.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 29.185.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 86%
 • Voorlichting en bewustwording 14%
Zo komen wij aan ons geld
Inkomsten uit contributies, nalatenschappen, giften en collecte alsmede inkomsten uit de Nationale Postcode Loterij, subsidie van overheden, opbrengsten uit gemeentelijke contracten en externe vermogensfondsen.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 38.645.000
 • Particulieren 57%
 • Verkopen en overig 29%
 • Subsidies 6%
 • Loterijen 5%
 • Organisaties zonder winststreven 1%
 • Bedrijven 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 64.915.000
 • Bestemmingsreserves 52%
 • Continuïteitsreserve 39%
 • Bestemmingsfondsen 9%
Medewerkers Info 341 fte
Vrijwilligers Info 3.916
Sector Dieren
Doelgroepen Dieren
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl