print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Dierenbescherming

Een diervriendelijke maatschappij waarin mens en dier in harmonie met elkaar leven.
Info Sinds 1 januari 2002

Dit willen we oplossen

Ook in een modern land als Nederland is hulp aan dieren en opkomen voor hun welzijn onverminderd nodig. De Dierenbescherming streeft ernaar om verstoord dierenwelzijn te verminderen of te voorkomen.

Dit is waar we trots op zijn

In 2019 vingen wij 20.000 dieren op, onze dierenambulances reden 75.000 keer uit, de LID voerde 16.000 inspecties uit en zijn er al in 10 gemeentes dierenbuddy's actief. Ons Beter Leven keurmerk heeft sinds 2007 >150 miljoen dieren in de vee-industrie een beter leven gegeven.

Dit willen we bereiken
De Dierenbescherming werkt aan een diervriendelijke maatschappij waar mens en dier met elkaar in harmonie leven.
Dit gaven we uit in 2019 € 40.080.000
 • Maatschappelijk doel 79%
 • Beheer en administratie 12%
 • Werving 9%
Zo bereiken we ons doel
1. Het zorgdragen voor en organiseren van de hulpverlening aan dieren in acute of dreigende nood; dit doen wij met opvangcentra en ambulances.
2. Houden van toezicht op dierenwelzijn; de DB heeft een eigen inspectiedienst die toezichthoudende en opsporende bevoegdheden heeft.
3. Voorlichting; via campagnes, scholenvoorlichting of onze Gehoorzame Huishond-scholen.
4. Beleidsbeïnvloeding; dit doen we middels Europese, landelijke en regionale lobby in de politiek en het bedrijfsleven in diverse programma’s.
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 31.842.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 83%
 • Voorlichting en bewustwording 11%
 • Lobby en belangenbehartiging 6%
Zo komen wij aan ons geld
Baten uit contributies, nalatenschappen, giften en collecte alsmede baten uit de Nationale Postcode Loterij, subsidie van overheden, opbrengsten uit gemeentelijke contracten en externe vermogensfondsen.
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 40.743.000
 • Particulieren 60%
 • Verkopen en overig 34%
 • Subsidies 4%
 • Organisaties zonder winststreven 1%
 • Bedrijven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 66.313.000
 • Bestemmingsreserves 54%
 • Continuïteitsreserve 36%
 • Bestemmingsfondsen 9%
Medewerkers Info 332 fte
Vrijwilligers Info 4.207
Sector Dieren
Doelgroepen Dieren
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl