print PDF
CBF Erkenningspaspoort

DierenLot

Voorkomen en aanpakken van onnodig lijden van gezelschap en natuurdieren (in Nederland) samen met diverse partners en stakeholders
Info Sinds 1 juli 2018

Dit willen we oplossen

Voorkomen van onnodig lijden van gezelschap en natuurdieren (in Nederland)

Dit is waar we trots op zijn

Samen met onze 165.000 donateurs en 350.000 volgers ondersteunen we zo'n 250 dierenhulporganisaties in Nederland. Er zijn landelijke dagen dierenhulpverlening met ruim 2000 bezoekers en er rijden ruim 160 dierenambulances van DierenLot.

Dit willen we bereiken
Een wereld zonder dierenleed
Dit gaven we uit in 2017 € 5.780.295
 • Maatschappelijk doel 76%
 • Wervingskosten 16%
 • Kosten administratie en beheer 8%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het Nederlands publiek bewust(er) maken omtrent aanschaf van en omgang met dieren en zonodig in actie (laten) komen tegen dierenleed
 2. Versterken en ondersteunen van lokale en regionale dierenhulporganisaties met kennis, netwerk, middelen, geld en lokale contacten
 3. Politiek en overheden helpen met het verminderen/voorkomen van dierenleed en het ondersteunen van lokale dierenhulporganisaties
 4. Het vergroten van kennis bij stakeholders door middel van kenniscentra en wetenschap voor beter beleid en effectievere praktijk
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 4.411.074
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 36%
 • Voorlichting en bewustwording 55%
 • Lobby en belangenbehartiging 4%
 • Overig 4%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 5.831.781
 • Particulieren 78%
 • Bedrijven 3%
 • Loterijen 19%
 • Overig 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 503.880
 • Continuïteitsreserve 88% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 12% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 10 fte
Vrijwilligers 0
Sector Dieren
Actief in Nederland en Nederlandse Antillen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl