Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


DierenLot

Voorkomen en aanpakken van onnodig lijden van gezelschap en natuurdieren (in Nederland) samen met diverse partners en stakeholders

Dit willen we oplossen

Voorkomen van onnodig lijden van gezelschap en natuurdieren (in Nederland)

Dit is waar we trots op zijn

Samen met onze ruim 250.000 donateurs en 340.000 volgers ondersteunen we zo'n 250 dierenhulporganisaties in Nederland. Er zijn landelijke dagen dierenhulpverlening met ruim 2.500 bezoekers en er rijden 175 dierenambulances van DierenLot.

Medewerkers
15 fte
Vrijwilligers
0
Sector Dieren
Doelgroepen
Actief in
Nederland en Nederlandse Antillen

Sinds 1 juli 2018

Dit willen we bereiken

Een wereld zonder dierenleed

Dit gaven we uit in 2020

€ 11.831.905

Maatschappelijk doel
82%
Werving
12%
Beheer en administratie
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Het Nederlands publiek bewust(er) maken omtrent aanschaf van en omgang met dieren en zonodig in actie (laten) komen tegen dierenleed
2. Versterken en ondersteunen van lokale en regionale dierenhulporganisaties met kennis, netwerk, middelen, geld en lokale contacten
3. Politiek en overheden helpen met het verminderen/voorkomen van dierenleed en het ondersteunen van lokale dierenhulporganisaties
4. Het vergroten van kennis bij stakeholders door middel van kenniscentra en wetenschap voor beter beleid en effectievere praktijk

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 9.701.753

(Directe) dienst- en hulpverlening
63%
Voorlichting en bewustwording
35%
Overig
1%
Lobby en belangenbehartiging
1%

Zo komen wij aan ons geld

Door de ondersteuning van vele donateurs

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 13.102.076

Particulieren
74%
Bedrijven
19%
Loterijen
4%
Organisaties zonder winststreven
2%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 2.789.237

Bestemmingsreserves
64%
Continuïteitsreserve
34%
Bestemmingsfondsen
2%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?