print PDF
CBF Erkenningspaspoort

DierenLot

Voorkomen en aanpakken van onnodig lijden van gezelschap en natuurdieren (in Nederland) samen met diverse partners en stakeholders
Info Sinds 1 juli 2018

Dit willen we oplossen

Voorkomen van onnodig lijden van gezelschap en natuurdieren (in Nederland)

Dit is waar we trots op zijn

Samen met onze ruim 170.000 donateurs en 340.000 volgers ondersteunen we zo'n 240 dierenhulporganisaties in Nederland. Er zijn landelijke dagen dierenhulpverlening met ruim 2.000 bezoekers en er rijden 169 dierenambulances van DierenLot.

Dit willen we bereiken
Een wereld zonder dierenleed
Dit gaven we uit in 2019 € 9.403.893
 • Kosten administratie en beheer 7%
 • Wervingskosten 12%
 • Maatschappelijk doel 82%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het Nederlands publiek bewust(er) maken omtrent aanschaf van en omgang met dieren en zonodig in actie (laten) komen tegen dierenleed
 2. Versterken en ondersteunen van lokale en regionale dierenhulporganisaties met kennis, netwerk, middelen, geld en lokale contacten
 3. Politiek en overheden helpen met het verminderen/voorkomen van dierenleed en het ondersteunen van lokale dierenhulporganisaties
 4. Het vergroten van kennis bij stakeholders door middel van kenniscentra en wetenschap voor beter beleid en effectievere praktijk
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 7.678.834
 • Overig 2%
 • Lobby en belangenbehartiging 3%
 • Voorlichting en bewustwording 36%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 59%
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 9.931.073
 • Overig 1%
 • Organisaties zonder winststreven 1%
 • Loterijen 5%
 • Bedrijven 17%
 • Particulieren 76%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 1.520.394
 • Bestemmingsreserves 38%
 • Continu├»teitsreserve 62%
Medewerkers Info 14 fte
Vrijwilligers 0
Sector Dieren
Actief in Nederland en Nederlandse Antillen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl