print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Diva Dichtbij

Diva Dichtbij staat voor zingen van mens tot mens.
Info Sinds 1 oktober 2019

Dit willen we oplossen

Diva Dichtbij wil door muziek, theater en andere kunstvormen mensen met een ziekte of anderszins kwetsbare mensen, bijstaan en hun situatie in een gelukkiger en gezonder perspectief helpen plaatsen.

Dit is waar we trots op zijn

Tijdens onze optredens zien we mensen daadwerkelijk uit hun schulp kruipen en weer mens worden. Mensen reageren op manieren die verloren werden gewaand. Optredens zorgen voor uitzonderlijke reacties bij zorgvragers en bieden dierbare herinneringen aan hun omgeving.

Dit willen we bereiken
Diva Dichtbij streeft ernaar om verbetering te brengen in het welzijn, de gezondheid en de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van intensieve zorg. Ook streven wij ernaar om de relatie tussen zorggever en zorgontvanger te verbeteren.
Dit gaven we uit in 2018 € 541.574
 • Maatschappelijk doel 75%
 • Wervingskosten 10%
 • Kosten administratie en beheer 16%
Zo bereiken we ons doel
 1. Door intieme optredens met professionele zang en persoonlijke aandacht bereiken we de mens achter de zieke.
 2. Trainingen: hiermee delen we onze kennis en geven we zorgverleners handvatten voor een beter contact met zorgontvangers.
 3. Trainingen voor amateurkoren die willen optreden in huiskamers van verpleeghuizen.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 404.066
 • Recreatie, ontspanning en vakanties 94%
 • Educatie, opleidingen en cursussen 5%
 • Impact investing 0%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 552.705
 • Particulieren 7%
 • Organisaties zonder winststreven 16%
 • Overig 77%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 173.083
 • Bestemmingsreserves 48% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 36% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 15% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 3 fte
Vrijwilligers 7
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl