print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld is een medische mensenrechtenorganisatie en komt In actie voor het recht op gezondheid.
Info Sinds 1 april 2005

Dit willen we oplossen

Zowel in Nederland als wereldwijd strijden wij voor het recht op gezondheid en het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare groepen.

Dit is waar we trots op zijn

Het dagelijks bieden van medische zorg in onze mobiele zorgbussen, zorgcafe's, spreekuren en voorlichtingen aan kwetsbare mensen, ondersteund door meer dan 200 vrijwilligers

Dit willen we bereiken
Dokters van de Wereld, de Nederlandse tak van Médecins du Monde, streeft naar een wereld waarin ieder mens gelijke kansen heeft op een goede gezondheid en waarin het recht op gezondheid wordt gerespecteerd, gewaarborgd en verwezenlijkt.
Dit gaven we uit in 2017 € 1.934.901
 • Maatschappelijk doel 81%
 • Wervingskosten 13%
 • Kosten administratie en beheer 6%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het bieden van directe hulpverlening, voorlichting en bemiddeling aan kwetsbare groepen vanuit onze programma's
 2. We gebruiken praktijkinzichten om ontoegankelijkheid van zorg aan te kaarten bij beleidsmakers en zorgverleners
 3. We maken ons sterk door het mobiliseren van vrijwilligers, zorgprofessionals en leden om met ons in actie te komen voor
 4. De samenwerking met ons netwerk Médecins du Monde versterken op het vlak van fondsenwerving, noodhulp en campagnes
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 1.567.551
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 86%
 • Voorlichting en bewustwording 14%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 1.944.303
 • Particulieren 30%
 • Bedrijven 1%
 • Loterijen 42%
 • Organisaties zonder winststreven 24%
 • Subsidies 1%
 • Overig 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 336.855
 • Continuïteitsreserve 94% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 6% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 18 fte
Vrijwilligers 0
Sector Gezondheid
Actief in Nederland, Sierra Leone en Tanzania
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl