Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld is een medische mensenrechtenorganisatie en komt In actie voor het recht op gezondheid.

Dit willen we oplossen

Zowel in Nederland als wereldwijd strijden wij voor het recht op gezondheid en het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare groepen.

Dit is waar we trots op zijn

Het dagelijks bieden van medische zorg in onze mobiele zorgbussen, zorgcafe's, spreekuren en voorlichtingen aan kwetsbare mensen, ondersteund door meer dan 200 vrijwilligers

Medewerkers
20 fte
Vrijwilligers
216
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland, Sierra Leone en Tanzania

Sinds 1 april 2005

Dit willen we bereiken

Dokters van de Wereld, de Nederlandse tak van Médecins du Monde, streeft naar een wereld waarin ieder mens gelijke kansen heeft op een goede gezondheid en waarin het recht op gezondheid wordt gerespecteerd, gewaarborgd en verwezenlijkt.

Dit gaven we uit in 2021

€ 2.683.098

Maatschappelijk doel
82%
Werving
16%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Het bieden van directe hulpverlening, voorlichting en bemiddeling aan kwetsbare groepen vanuit onze programma's
2. We gebruiken praktijkinzichten om ontoegankelijkheid van zorg aan te kaarten bij beleidsmakers en zorgverleners
3. Door het mobiliseren van vrijwilligers, zorgprofessionals en leden om met ons in actie te komen voor het recht op gezondheid
4. De samenwerking met ons netwerk Médecins du Monde versterken op het vlak van fondsenwerving, noodhulp en campagnes

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.190.364

(Directe) dienst- en hulpverlening
83%
Voorlichting en bewustwording
17%

Zo komen wij aan ons geld

Dokters van de Wereld werft fondsen bij onder andere particulieren, bedrijven, overheden, familiefondsen en stichtingen. Dokters van de Wereld gaat zorgvuldig om met elke euro om zoveel mogelijk mensen noodzakelijke zorg te kunnen bieden.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.820.340

Loterijen
33%
Particulieren
26%
Organisaties zonder winststreven
25%
Bedrijven
9%
Subsidies
7%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 832.428

Continuïteitsreserve
49%
Overige reserves
38%
Bestemmingsfondsen
13%