print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Dorcas

Wij werken aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten.
Info Sinds 1 juli 1998

Dit willen we oplossen

Wij zien armoede, uitsluiting en crisis, en de mensonwaardige gevolgen daarvan. Daar leggen wij ons niet bij neer. Wij werken aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Zo volgen wij Jezus Christus na.

Dit is waar we trots op zijn

Daadkracht: Wij staan op tegen onrecht en houden vol. Betrouwbaar: Wij doen wat wij zeggen, werken doordacht en gaan zorgvuldig met geld om. Lokaal aanwezig: Wij zijn zelf ter plaatse aanwezig en werken samen met lokale mensen die de omstandigheden haarfijn kennen.

Dit willen we bereiken
Waar armoede, uitsluiting of crisis is, scheppen wij voorwaarden voor mensen om te floreren; met toegang tot basisvoorzieningen, waardigheid en veerkracht, in krachtige gemeenschappen, met oog voor mensen in de marge, zonder iemand voor te trekken.
Dit gaven we uit in 2018 € 20.157.277
 • Maatschappelijk doel 88%
 • Wervingskosten 7%
 • Kosten administratie en beheer 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. Duurzame ontwikkelingsprojecten
 2. Noodhulp
 3. Wederopbouwprojecten
 4. (Helpen) opbouwen van veiligheidsnetten in lokale gemeenschappen voor de meest kwetsbaren
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 17.688.865
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 95%
 • Voorlichting en bewustwording 5%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 22.099.192
 • Particulieren 35%
 • Bedrijven 4%
 • Organisaties zonder winststreven 11%
 • Subsidies 34%
 • Overig 15%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 9.673.310
 • Continuïteitsreserve 34% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 40% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 27% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 69 fte
Vrijwilligers 10.000
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 15 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl