Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Dorcas

Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen.

Dit willen we oplossen

Dorcas investeert in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting.

Dit is waar we trots op zijn

Wij komen in actie bij armoede, uitsluiting en crisis. We hebben oog voor mensen en gemeenschappen die achtergesteld zijn, en we creëren mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen we Jezus Christus.

Medewerkers
66 fte
Vrijwilligers
10.000
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 1998

Dit willen we bereiken

Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 26.433.241

Maatschappelijk doel
87%
Werving
8%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Community-based care and protection (gemeenschapsgerichte zorg en bescherming)
2. Enterprising people and communities (ondernemende mensen en gemeenschappen)
3. Early recovery and resilient livelihoods (vroegtijdig herstel en veerkrachtige bestaansmiddelen)
4. Humanitarian assistance (humanitaire bijstand)

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 23.049.604

(Directe) dienst- en hulpverlening
94%
Voorlichting en bewustwording
6%

Zo komen wij aan ons geld

Fondsenwerving, kringloopwinkels en subsidies

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 27.677.239

Particulieren
31%
Subsidies
31%
Organisaties zonder winststreven
25%
Verkopen en overig
9%
Bedrijven
4%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 14.057.602

Continuïteitsreserve
35%
Bestemmingsreserves
33%
Bestemmingsfondsen
32%