print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Dorcas

Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen.
Info Sinds 1 juli 1998

Dit willen we oplossen

Dorcas investeert in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Dit doen we door middel van het stimu

Dit is waar we trots op zijn

Dorcas werkt aan verandering op 3 niveaus. We creëren mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren we in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en samen werken aan oplossingen. En we

Dit willen we bereiken
We meet people’s basic needs in times of crisis and increase their ability to overcome poverty and exclusion. We empower people who are marginalised and their communities to flourish. We are part of a global movement working for a just and fair world.
Dit gaven we uit in 2020 € 26.393.315
 • Maatschappelijk doel 89%
 • Werving 7%
 • Beheer en administratie 5%
Zo bereiken we ons doel
1. Humanitarian Assistance and Recovery
2. Social Empowerment and Protection
3. Inclusive Entrepreneurship
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 23.395.542
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 95%
 • Voorlichting en bewustwording 5%
Zo komen wij aan ons geld
Fondsenwerving, kringloopwinkels en subsidies
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 26.906.026
 • Subsidies 37%
 • Particulieren 29%
 • Organisaties zonder winststreven 25%
 • Verkopen en overig 5%
 • Bedrijven 4%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 12.692.273
 • Bestemmingsreserves 37%
 • Continuïteitsreserve 36%
 • Bestemmingsfondsen 27%
Medewerkers Info 66 fte
Vrijwilligers Info 10.000
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 19 doelgroepen
Actief in 14 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl