Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Edukans

Wij geloven dat onderwijs de kans van je leven is. En die kans gunnen wij ieder kind op de wereld.

Dit willen we oplossen

Wereldwijd leren 250 miljoen kinderen en jongeren veel te weinig op school. Dat moet anders. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij werken ieder dag samen met scholen en docenten aan het verbeteren van onderwijs in ontwikkelingslanden.

Dit is waar we trots op zijn

Sinds onze oprichting in 2002 hebben wij bijna 5 miljoen kinderen kunnen voorzien van beter onderwijs. Bijna 300.00 jongeren werden door ons getraind in werk waar vraag naar is. En we verbeterden de didactische en pedagogische vaardigheden van bijna 117.000 docenten.

Medewerkers
21 fte
Vrijwilligers
71
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 1999

Dit willen we bereiken

Voor 2025 willen we de volgende dingen bereiken: • 5 miljoen kinderen bereikt. • 250.000 vluchtelingenkinderen beter basisonderwijs. • 100.000 docenten getraind. • 200.000 jongeren opgeleid. • 25.000 jongeren op de vlucht bereikt. • 100 MBO scholen betrokken bij ons werk.

Dit gaven we uit in 2021

€ 6.584.114

Maatschappelijk doel
78%
Werving
17%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. We leiden docenten op zodat zij kinderen heel actief betrekken bij de lesstof. Hierdoor slagen meer kinderen op school!
2. We trainen jongeren in werk waar vraag naar is. Jongeren ontwikkelen vaardigheden waarmee ze een leven lang vooruit kunnen.
3. In noodsituaties bieden we de helpende hand bij het opzetten van onderwijsmogelijkheden.
4. Via uitwisselingsprogramma's tussen leerlingen en leraren uit Nederland en in ontwikkelingslanden creëren we bewustwording.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 5.164.622

Educatie, opleidingen en cursussen
88%
Voorlichting en bewustwording
12%

Zo komen wij aan ons geld

De herkomst van ons geld/ giften: Particulieren, Bedrijven, Loterijen, Subsidies overheden, Scholen, Vermogensfondsen en Kerken.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 9.103.595

Organisaties zonder winststreven
36%
Particulieren
32%
Subsidies
17%
Loterijen
14%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 5.636.148

Continuïteitsreserve
62%
Bestemmingsreserves
20%
Bestemmingsfondsen
19%