Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Adamfo Ghana

Adamfo Ghana zet zich in voor het welzijn en een betere toekomst voor kinderen, jongeren en families die in Ghana op straat leven.

Dit willen we oplossen

In Ghana leven en werken tienduizenden kinderen op straat. De problematiek van het straatleven is veelzijdig, daarom wordt zoveel mogelijk met een integrale aanpak gewerkt. De focus ligt hierbij op gezinsgerichte zorg, onderwijs, beroepstraining, ondernemerschap, lobby& advocacy.

Dit is waar we trots op zijn

Ons werk richt zich op de empowerment van de kinderen, families en gemeenschappen aldaar. Zij krijgen de handvaten om zelf hun situatie te verbeteren en om hun toekomst vorm te geven. Geen afhankelijkheid creëren, maar de doelgroep in haar eigen kracht zetten – daar gaat het om.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Ghana en Nederland

Sinds 1 februari 2021

Dit willen we bereiken

Geen enkel kind meer op straat. Wij vinden dat alle kinderen het recht hebben om in een veilige thuissituatie, als kind, op te groeien; en om naar school te gaan en hun talenten en kwaliteiten tot het uiterste te ontwikkelen. Zo krijgt ieder kind de kans op een mooie toekomst.

Dit gaven we uit in 2021

€ 82.537

Maatschappelijk doel
99%
Beheer en administratie
1%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Gezinsgerichte zorg & Onderwijs: verlaten van de straat en reintegratie van het kind bij familie/ gemeenschap. Toegang bieden tot onderwijs.
2. Ondernemerschap & Werkgelegenheid: Kinderen en jongeren volgen een vakopleiding in beroep naar keuze, steun in opstarten onderneming, etc.
3. Bewustmaking & Advocacy: voorlichting aan gemeenschappen, stakeholder forums, mediacampagne, trainen van StreetChampions, lobby politici,etc
4. Overige projecten: Zoals een Kindwelzijnskliniek in Accra en een kinderdagverblijf/ creche voor straatpeuters en -babies in Kumasi,

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 81.471

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Eenmalige giften en maandelijkse donaties van particulieren, crowdfunding, daarnaast medefinanciering door fondsen zoals Wilde Ganzen, vermogensfondsen, kringloopwinkels. Tevens af en toe sponsoring door scholen, bedrijven, etc.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 92.075

Organisaties zonder winststreven
92%
Particulieren
7%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 44.555

Bestemmingsreserves
58%
Overige reserves
42%