Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


KNGF Geleidehonden

We geven zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven met een professioneel opgeleide hond.

Dit willen we oplossen

Mensen die door hun handicap of aandoening kwetsbaar en afhankelijk zijn, staan soms ‘buitenspel’ en kunnen in een isolement terechtkomen. Wij vergroten de kwaliteit van leven en kansen in de maatschappij dankzij de steun en de vriendschap van een professioneel opgeleide hond.

Dit is waar we trots op zijn

In totaal zijn er ruim 700 honden ‘in functie’ bij cliënten die om diverse redenen geholpen zijn met een professioneel getrainde hond. Via workshops helpen we zo’n 200 mensen. Onze clienten geven aan dat hun kwaliteit van leven dankzij hun hulphond stijgt van een 4,7 naar een 8,2

Medewerkers
100 fte
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2000

Dit willen we bereiken

Wij streven naar een wereld waarin mensen met een fysieke of psychische beperking zelfstandiger kunnen deelnemen aan de maatschappij. Onze professioneel getrainde honden vergroten de zelfstandigheid, mobiliteit en kwaliteit van leven.

Dit gaven we uit in 2021

€ 12.590.000

Maatschappelijk doel
76%
Werving
17%
Beheer en administratie
8%

Zo bereiken we ons doel

1. Het fokken, socialiseren en trainen van hulphonden, en het begeleiden van cliënten met hun hond.
2. Mensen met PTSS en ouders van kinderen met autisme d.m.v. workshops handvatten aanreiken om hun eigen hond als steun in te zetten.
3. Begrip en draagvlak creëren in de samenleving voor het gebruik en de toegankelijkheid van assistentiehonden.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 9.557.000

(Directe) dienst- en hulpverlening
86%
Voorlichting en bewustwording
14%

Zo komen wij aan ons geld

In 2021 ontvingen wij 90% van onze inkomsten uit fondsenwerving: vaste en eenmalige donaties, nalatenschappen, acties en campagnes. En bijna 10% ontvingen wij van zorgverzekeraars als een gedeeltelijke vergoeding voor de afgeleverde hulphonden.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 13.519.000

Particulieren
86%
Verkopen en overig
10%
Organisaties zonder winststreven
2%
Bedrijven
2%
Loterijen
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 39.412.000

Bestemmingsreserves
66%
Continuïteitsreserve
25%
Bestemmingsfondsen
9%