print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Utrechts Landschap

Wij beschermen en beheren natuur en erfgoed voor altijd
Info Sinds 1 oktober 2005

Dit willen we oplossen

De bedreiging van cultureel erfgoed, landschap, natuur en biodiversiteit in de provincie Utrecht

Dit is waar we trots op zijn

Door aankoop van Park Vliegbasis Soesterberg hebben wij recent 400 hectare natuurgebied met een uitzonderlijk hoge biodiversiteit en beleefbaar militair erfgoed veilig gesteld. Vele mensen steunden die aankoop. Het park is opengesteld, er is een divers excursieaanbod.

Dit willen we bereiken
Het verhogen van de biodiversiteit en veiligstellen van natuur en erfgoed.
Dit gaven we uit in 2018 € 7.700.000
 • Maatschappelijk doel 81%
 • Wervingskosten 5%
 • Kosten administratie en beheer 14%
Zo bereiken we ons doel
 1. Veiligstellen van natuur en erfgoed door deze aan te kopen
 2. Omvormen van grond naar hoogwaardige natuur, instandhouding van natuur en erfgoed door deskundig beheer
 3. Openstellen voor het publiek, versterken van de publieke belangstelling en steun verwerven voor beheer en behoud van natuur & erfgoed
 4. Rechtstreeks betrekken van de bevolking bij onze doelstelling door educatie en vrijwilligersactiviteiten
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 6.200.000
 • Aankoop en beheer 87%
 • Voorlichting en bewustwording 10%
 • Lobby en belangenbehartiging 3%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 9.594.000
 • Particulieren 18%
 • Bedrijven 1%
 • Organisaties zonder winststreven 11%
 • Subsidies 29%
 • Overig 42%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 17.805.000
 • Continuïteitsreserve 12% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 62% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 25% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 46 fte
Vrijwilligers 600
Sector Natuur en milieu
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl