print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Erasmus MC Foundation

Samen met u zetten wij ons in voor een gezonde toekomst voor iedereen. Dat doen wij door innoverend onderzoek in het Erasmus MC te steunen.
Info Sinds 1 december 2019

Dit willen we oplossen

Onderzoek maakt de weg vrij naar een betere behandeling van kanker, hart- en vaatziekten, dementie en vele andere ziektes die ons raken. Daarom steunen wij artsen en onderzoekers in het Erasmus MC in hun niet aflatende zoektocht naar een betere toekomst voor elke patiënt.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots op de artsen en onderzoekers in het Erasmus MC die onverminderd hard werken om een oplossing te zoeken voor vele, vaak zeer ernstige ziektes. Zij zetten zich in voor een betere toekomst voor al hun patiënten. U kunt hen steunen door onderzoek mogelijk te maken.

Dit willen we bereiken
Een gezonde toekomst voor iedereen! Een toekomst waarin we ziektes proberen te voorkomen en de behandeling ervan steeds weer verbeteren. Een toekomst waarin kwaliteit van leven net zo belangrijk is als overleven. Dat kan, dankzij steun aan wetenschappelijk onderzoek.
Dit gaven we uit in 2020 € 5.034.983
 • Maatschappelijk doel 80%
 • Werving 14%
 • Beheer en administratie 7%
Zo bereiken we ons doel
1. Wij werven fondsen (geld) ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC.
2. Wij organiseren (sportieve) activiteiten waar particulieren en bedrijven aan mee kunnen doen. En begeleiden mensen die zelf actie voeren.
3. Wij organiseren inhoudelijke bijeenkomsten over onderzoeksprojecten in het Erasmus MC voor fondsen, stichtingen en notarissen.
4. Wij begeleiden families die geld willen doneren aan wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 4.004.040
 • Onderzoek 93%
 • Overig 7%
Zo komen wij aan ons geld
Particulieren en bedrijven steunen ons door te doneren of eigen fondsenwervende acties te voeren. Ook ontvangen wij periodieke schenkingen, nalatenschappen en bijdragen van vermogensfondsen. De inkomsten zijn veelal direct bestemd voor een specifiek ziektebeeld of project.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 5.868.225
 • Particulieren 40%
 • Organisaties zonder winststreven 30%
 • Bedrijven 29%
 • Verkopen en overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 8.043.439
 • Bestemmingsfondsen 75%
 • Bestemmingsreserves 14%
 • Continuïteitsreserve 10%
Medewerkers Info 7 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Gezondheid
Doelgroepen 5 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl