print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Erasmus MC Foundation

Samen met u zetten wij ons in voor een gezonde toekomst voor iedereen. Dat doen wij door innoverend onderzoek in het Erasmus MC te steunen.
Info Sinds 1 december 2019

Dit willen we oplossen

Onderzoek maakt de weg vrij naar een betere behandeling van kanker, hart- en vaatziekten, dementie en vele andere ziektes die ons raken. Daarom steunen wij artsen en onderzoekers in het Erasmus MC in hun niet aflatende zoektocht naar een betere toekomst voor elke patiënt.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots op de artsen en onderzoekers in het Erasmus MC die onverminderd hard werken om een oplossing te zoeken voor vele, vaak zeer ernstige ziektes. Zij zetten zich in voor een betere toekomst voor al hun patiënten. U kunt hen steunen door onderzoek mogelijk te maken.

Dit willen we bereiken
Een gezonde toekomst voor iedereen! Een toekomst waarin we proberen om van dodelijke ziektes, chronische ziektes te maken én waarin kwaliteit van leven net zo belangrijk is als overleven. Dat maken wij mogelijk door onderzoek naar betere behandelingen van ziektes te steunen.
Dit gaven we uit in 2018 € 4.443.829
 • Kosten administratie en beheer 8%
 • Wervingskosten 17%
 • Maatschappelijk doel 75%
Zo bereiken we ons doel
 1. Wij werven fondsen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC.
 2. Wij organiseren (sportieve) activiteiten waar particulieren en bedrijven aan mee kunnen doen. En begeleiden mensen die zelf actie voeren.
 3. Wij organiseren inhoudelijke bijeenkomsten over onderzoeksprojecten in het Erasmus MC voor fondsen, stichtingen en notarissen.
 4. Wij begeleiden families die geld willen doneren aan wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 3.319.000
 • Overig 14%
 • Onderzoek 42%
 • Aankoop en beheer 44%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 3.665.381
 • Overig 0%
 • Particulieren 29%
 • Bedrijven 30%
 • Organisaties zonder winststreven 40%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 5.793.751
 • Continuïteitsreserve 14% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 30% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 55% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 6 fte
Vrijwilligers 0
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl