print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Europa Kinderhulp

Tover een glimlach op het gezicht van een kind - word vakantieouder! (Zie antwoord bij 1.)
Info Sinds 1 januari 2001

Dit willen we oplossen

Europa Kinderhulp ziet het als haar taak om bijstand te verlenen aan kinderen die in of onder moeilijke omstandigheden leven, ongeacht nationaliteit, ras en levensbeschouwing. Al bijna 60 jaar hebben wij als doel het verzorgen van een onvergetelijke vakantie van ongeveer 2 weken.

Dit is waar we trots op zijn

Blije gezichten van kinderen én vakantiegezinnen.

Alle cijfers komen uit het jaarverslag, deze cijfers zijn gevalideerd door het CBF.
Dit willen we bereiken
In de afgelopen jaren hebben een dalende trend in de aanmeldingen van vakantiegezinnen bemerkt. In het komende jaar willen we nadenken hoe we beter aansluiten bij het aanbod van gezinnen, zonder af te doen aan de doelstelling van de organisatie.
Dit gaven we uit in 2017 € 184.058
 • Maatschappelijk doel 86%
 • Wervingskosten 6%
 • Kosten administratie en beheer 8%
Zo bereiken we ons doel
 1. beter gebruik van sociale media, zoals FB, Instagram, twitter, YouTube e.d. met een nieuw media plan voor de komende jaren
 2. daarnaast het in elkaar schuiven de oude regio's zoals dat voorheen was tot nu vier grote regio's : Noord, Oost, Zuid en West,
 3. er is in 2017 een grote inventarisatie geweest wat de knelpunten waren. Daartoe zijn alle regio's bezocht en zijn de punten geinventariseerd
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 158.103
 • Recreatie, ontspanning en vakanties 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 139.419
 • Particulieren 59%
 • Overig 41%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 403.429
 • Continuïteitsreserve 74% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Overige reserves 18% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 7% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in 6 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl