print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Europa Kinderhulp

Tover een glimlach op het gezicht van een kind - word vakantieouder! (Zie antwoord bij 1.)
Info Sinds 1 januari 2001

Dit willen we oplossen

Europa Kinderhulp ziet het als haar taak om bijstand te verlenen aan kinderen die in of onder moeilijke omstandigheden leven, ongeacht nationaliteit, ras en levensbeschouwing. Al bijna 60 jaar hebben wij als doel het verzorgen van een onvergetelijke vakantie van ongeveer 2 weken.

Dit is waar we trots op zijn

Blije gezichten van kinderen én vakantiegezinnen.

Dit willen we bereiken
In de afgelopen jaren hebben een dalende trend in de aanmeldingen van vakantiegezinnen geconstateerd. In het komende jaar willen we nadenken hoe we beter aansluiten bij het aanbod van gezinnen. Helaas is het ons toch niet gelukt om de dalende trend af te remmen voor 2019
Dit gaven we uit in 2020 € 42.416
 • Beheer en administratie 68%
 • Werving 22%
 • Maatschappelijk doel 11%
Zo bereiken we ons doel
1. Medio 2019 is er een nieuwe PR commissie actief geworden. de inzet voor 2021 is om FB, Instagram, twitter, YouTube e.d. actief te gebruiken.
2. Organisatorisch hebben we een grote slag gemaakt er zijn 4 grote regio's : Noord, Oost, Zuid en West gevormd ,die beter samen werken.
3. In 2017 is er een grote inventarisatie geweest wat de knelpunten waren. Nu kunnen we concluderen dat we voor 2020 op de goede weg zijn.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 4.454
 • Recreatie, sport en wensvervulling 100%
Zo komen wij aan ons geld
Voor een groot deel zijn we afhankelijk van donaties en schenkingen. Verder betalen de Uitzendende Organisaties van de kinderen, per kind een bepaald bedrag. We zijn een echte vrijwilligers organisatie en maken zo min mogelijk kosten. EKH ontvangt geen subsidies.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 59.573
 • Organisaties zonder winststreven 51%
 • Particulieren 31%
 • Bedrijven 11%
 • Loterijen 7%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 367.689
 • Overige reserves 56%
 • Continuïteitsreserve 36%
 • Bestemmingsfondsen 8%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 167
Sector Welzijn
Doelgroepen Algemeen publiek
Actief in 6 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl