Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


European Cultural Foundation (ECF)

Wij ondersteunen mensen en initiatieven die het mogelijk maken dat we Europa delen, beleven en verbeelden.

Dit willen we oplossen

Fragmentarisering, ongelijkheid, en gebrek aan solidariteit brengen Europa in gevaar en zorgen voor verdeeldheid en polarisatie.

Dit is waar we trots op zijn

Ons continent als plek waar alle inwoners kunnen leven, werken, dromen en vrijheid van meningsuiting kennen. Met een gedeeld thuis-gevoel gebaseerd op solidariteit, wederzijds respect en harmonie. We geloven in de kracht van cultuur om dit Europa tot stand te brengen.

Medewerkers
25 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2014

Dit willen we bereiken

Onze samenlevingen staan voor uitdagingen die ons en alle toekomstige generaties aangaan: de klimaat crisis, groeiende ongelijkheden, polarisatie, digitalisering en ook de gevolgen van de Corona pandemie. We denken dat deze uitdagingen moedige antwoorden behoeven.

Dit gaven we uit in 2020

€ 5.865.022

Maatschappelijk doel
94%
Werving
4%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Het Culture of Solidarity fonds ondersteunt culturele initiatieven die met verbeelding het idee van Europese solidariteit versterken.
2. Pan Europese initiatieven bieden een platform aan Europese verhalen, geschiedenissen en toekomsten: Summer of Solidarity en Europe Talks.
3. Ondersteuning van culturele uitwisseling dmv beurzen, uitwisselings-programma’s en trainingen zoals Cultural Relations Platform
4. We zijn een verbindende schakel tussen Europese, nationale en lokale instellingen, organisaties en tussen culturele initiatiefnemers.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 5.504.035

Voorlichting en bewustwording
47%
Lobby en belangenbehartiging
32%
Innovatie
12%
Onderzoek
9%

Zo komen wij aan ons geld

De European Cultural Foundation kent eigen inkomsten uit de VriendenLoterij Loterij en Nederlandse Loterij, via het Prins Bernhard Cultuurfonds en werft fondsen bij overheden, NGO’s en commerciële instellingen. We werken aan het opzetten van een donoren systeem.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 8.510.485

Organisaties zonder winststreven
53%
Verkopen en overig
38%
Bedrijven
5%
Subsidies
4%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 17.064.824

Bestemmingsreserves
100%