print PDF
CBF Erkenningspaspoort

European Cultural Foundation (ECF)

Verbinden van mensen door middel van cultuur en zo bijdragen aan een open, democratisch en inclusief Europa
Info Sinds 1 juli 2014

Dit willen we oplossen

Fragmentarisering, ongelijkheid, en gebrek aan solidariteit brengen Europa in gevaar en zorgen voor verdeeldheid en polarisatie.

Dit is waar we trots op zijn

De European Cultural Foundation gelooft in vooruitgang. Zo ontwikkelen wij geregeld nieuwe programma's die innovatieve manieren van werken als stichting verkennen en trends in de samenleving onderzoeken.

Dit willen we bereiken
Cultuur is van onschatbare waarde voor de cohesie in de samenleving. De European Cultural Foundation wil mensen door middel van cultuur verbinden en zo bijdragen aan een open, democratisch en inclusief Europa.
Dit gaven we uit in 2018 € 5.804.952
 • Maatschappelijk doel 84%
 • Wervingskosten 4%
 • Kosten administratie en beheer 12%
Zo bereiken we ons doel
 1. Ondersteunen van culturele uitwisseling door middel van oa beurzen, uitwisselingsprogramma's, en trainingen
 2. De inspirerende kracht van cultuur een podium bieden door de uitreiking van de jaarlijkse ECF Princess Margriet Award for Culture
 3. De verbindende schakel zijn tussen Europese, nationale en lokale instellingen, organisaties, en tussen culturele initiatiefnemers
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 4.865.627
 • Voorlichting en bewustwording 19%
 • Onderzoek 14%
 • Innovatie 21%
 • Lobby en belangenbehartiging 46%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 5.246.619
 • Bedrijven 9%
 • Subsidies 3%
 • Organisaties zonder winststreven 88%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 15.763.479
 • Bestemmingsreserves 100% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 29 fte
Vrijwilligers 0
Sector Kunst en cultuur
Actief in 58 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl