Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Eye Care Foundation

We stellen ons een wereld voor waarin mensen door een goed gezichtsvermogen in staat worden gesteld hun volledige potentieel te benutten.

Dit willen we oplossen

Onze lange termijndoelen: 1. Vermijdbare blindheid wordt geëlimineerd 2. Effectieve staarbehandeling is toegankelijk voor mensen in nood 3. Effectieve preventie en behandeling van gezichtsafwijkingen zijn toegankelijk voor mensen in nood.

Dit is waar we trots op zijn

In ons bijna 40-jaar bestaan hebben wij dankzij onze donateurs het volgende bereikt: 34 (district)oogklinieken/-centra geopend en/of gerenoveerd; 5 mio+ consulten en 500.000+ (staar)operaties uitgevoerd; 400+ oogartsen opgeleid en 2.000+ (overige) oogheelkundig personeel.

Medewerkers
9 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 augustus 2008

Dit willen we bereiken

Wij streven naar een wereld waarin oogzorg van goede kwaliteit beschikbaar en toegankelijk is voor iedereen, met focus op de meest behoeftigen; waarin iedereen gelijke kansen heeft om een toekomst met helder zicht op te bouwen en hun potentieel volledig kan benutten.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.948.394

Maatschappelijk doel
61%
Werving
27%
Beheer en administratie
11%

Zo bereiken we ons doel

1. Directe dienstverlening: ondersteunen van het leveren van oogzorg door lokale instituties, met focus op de meest behoeftigen.
2. Capaciteitsversterking: het versterken van de oogzorg-professionals, direct of indirect.
3. Infrastructuur versterken: het verbeteren van fysieke ruimtes, uitrusting en instrumentarium benodigd voor het leveren van oogzorg.
4. Beleidsbeïnvloeding: het adequaat inbedden van kwantitatief en kwalitatief goede oogzorg in het lokale en nationale beleid van een land.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.195.439

(Directe) dienst- en hulpverlening
83%
Voorlichting en bewustwording
17%

Zo komen wij aan ons geld

Inkomsten worden verkregen van donaties, schenkingen en nalatenschappen van particuliere donateurs. Ook wordt ECF ondersteund door fondsen, institutionele fondsen en in mindere mate bedrijven.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.835.058

Particulieren
88%
Organisaties zonder winststreven
9%
Bedrijven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 2.826.029

Continuïteitsreserve
58%
Bestemmingsreserves
32%
Bestemmingsfondsen
10%