print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Eye Care Foundation

Eye Care Foundation heeft een wereld voor ogen waarin onnodige blindheid niet langer de mogelijkheden van mensen beperkt.
Info Sinds 1 augustus 2008

Dit willen we oplossen

Stichting Eye Care Foundation helpt onnodige blindheid en slechtziendheid in lage- en middeninkomenslanden voorkomen en genezen.

Dit is waar we trots op zijn

Dankzij onze donateurs zijn de resultaten 7 oogklinieken en 24 district oogcentra geopend 5 mio+ consulten en 500.000+ staaroperaties uitgevoerd 200+ oogartsen opgeleid, 1.500+ oogheelkundig personeel en 50.000+ ondersteunend personeel opgeleid

Dit willen we bereiken
Wereldwijd zijn er 253 miljoen mensen met een visuele handicap. 36 miljoen van deze mensen zijn blind, 217 miljoen zijn slechtziend. Maar liefst 89% van de mensen met een visuele handicap woont in een ontwikkelingsland.
Dit gaven we uit in 2019 € 3.043.293
 • Maatschappelijk doel 75%
 • Werving 19%
 • Beheer en administratie 6%
Zo bereiken we ons doel
 1. Directe dienstverlening: ondersteunen van het leveren van oogzorg door lokale instituties, gericht op het armste deel van de bevolking.
 2. Capaciteitsversterking: het versterken van de oogzorg-professionals, direct of indirect.
 3. Infrastructuur versterken: het verbeteren van fysieke ruimtes, uitrusting en instrumentarium benodigd voor het leveren van oogzorg.
 4. Beleidsbeïnvloeding: het adequaat inbedden van kwantitatief en kwalitatief goede oogzorg in het lokale en nationale beleid van een land.
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 2.277.901
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 77%
 • Voorlichting en bewustwording 23%
 • Overig - 0%
Zo komen wij aan ons geld
Inkomsten worden verkregen van donaties, schenkingen en nalatenschappen van particuliere donateurs. Ook wordt ECF ondersteund door fondsen, institutionele fondsen en in mindere mate bedrijven.
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 1.922.884
 • Particulieren 73%
 • Organisaties zonder winststreven 23%
 • Bedrijven 4%
 • Verkopen en overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 1.503.082
 • Bestemmingsreserves 73%
 • Continuïteitsreserve 25%
 • Bestemmingsfondsen 2%
Medewerkers Info 9 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 4 doelgroepen
Actief in 7 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl