Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Familiehuis Daniel den Hoed

Kankerpatiënten en familie kunnen dankzij het Familiehuis Daniel den Hoed dichtbij elkaar blijven tijdens onderzoek en behandeling.

Dit willen we oplossen

Als de diagnose kanker wordt gesteld dan slaat dat in als een bom. Niet alleen bij de patient zelf maar ook bij zijn of haar naasten. Machteloosheid overheerst en het enige wat je kunt en wilt doen is elkaar steunen. Dat kan alleen maar als je dichtbij elkaar kunt zijn.

Dit is waar we trots op zijn

We bieden ca. 8500 kamerovernachtingen p/j aan mensen in een moeilijke fase van hun leven. We bieden hen (a €25,-) een bed dichtbij het ziekenhuis maar vooral ook een "warm bad." Gasten geven aan veel steun te ervaren en zich zonder het Familiehuis geen raad te hebben geweten.

Medewerkers
5 fte
Vrijwilligers
100
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2002

Dit willen we bereiken

Het Familiehuis Daniel den Hoed biedt, in de nabijheid van het ziekenhuis, een warm tijdelijk tweede thuis voor kankerpatiënten en hun familieleden. Tijdens de emotionele periode van ziekte en behandeling kan men dichtbij elkaar blijven en elkaar tot steun zijn.

Dit gaven we uit in 2021

€ 10.088.063

Maatschappelijk doel
99%
Beheer en administratie
1%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Logeerfaciliteit dichtbij het ziekenhuis aanbieden; gasten kunnen op ieder gewenst moment naar hun zieke naaste om hem/haar te steunen.
2. Contacten tussen lotgenoten bevorderen; men vindt steun bij elkaar, verschillen vervallen en er ontstaan vriendschappen voor het leven.
3. Gastvrij tijdelijk tweede thuis bieden; verblijf in een huiselijke omgeving met desgewenst een kop koffie, arm om schouder en luisterend oor
4. Door de geboden faciliteiten en steun in het Familiehuis kan het "gewone leven" ondanks alles toch een beetje doorgaan.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 9.988.162

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Het Familiehuis ontvangt geen overheidssubsidies. Gasten betalen slechts een kleine eigen bijdrage (€25 kamer/nacht). Een verblijf dient voor iedereen mogelijk te zijn. Het verschil met de werkelijke verblijfskosten dient bekostigd te worden met behulp van giften en donaties.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.035.907

Verkopen en overig
48%
Organisaties zonder winststreven
37%
Bedrijven
9%
Particulieren
6%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 2.809.675

Bestemmingsreserves
69%
Continuïteitsreserve
31%
Bestemmingsfondsen
0%