Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Federatie Paardrijden Gehandicapten

Het bevorderen van mogelijkheden tot paardrijden en andere activiteiten met paarden voor mensen met een beperking.

Dit willen we oplossen

Paardensport is voor mensen met een beperking in Nederland beschikbaar en haalbaar op het niveau dat past bij de individuele mogelijkheden. Dit in de disciplines (therapeutisch)paardrijden, voltige, mennen paardentherapie/ coaching, huifbedrijden en paardenkampen.

Dit is waar we trots op zijn

In samenwerking met de KNHS en NOC NSF hebben we meerdere studiedagen georganiseerd m.b.t. autisme in de paardensport. Deze dagen waren toegankelijk voor alle instructeurs in de paardensport. Veel ruiters met autisme rijden bij reguliere maneges.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Mensen met een beperking
Actief in
Nederland

Sinds 1 december 2009

Dit willen we bereiken

De FPG ziet er op toe dat haar leden hippisch, medisch en pedagogisch verantwoorde en veilige paardrijlessen/ activiteiten met paarden aanbieden. Uitgangspunt daarbij is het welzijn van mens en dier.

Dit gaven we uit in 2021

€ 19.386

Maatschappelijk doel
80%
Beheer en administratie
11%
Werving
9%

Zo bereiken we ons doel

1. Het opzetten van een kennissite voor leden, bestuurders, instructeurs en vrijwilligers.
2. Scholings modules ontwikkelen en uitvoeren voor instructeurs van reguliere maneges en voor leden.
3. Ontwikkeling en uitvoering van opleidingen voor instructeurs paardrijden gehandicapten, in samenwerking met de KNHS.
4. Het informeren van adviseren van leden en niet leden omtrent ontwikkelingen in het werkveld.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 15.585

Recreatie, sport en wensvervulling
68%
Educatie, opleidingen en cursussen
32%

Zo komen wij aan ons geld

Leden betalen contributie. Daarnaast zijn we vooral afhankelijk van giften, erfenissen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 17.268

Particulieren
85%
Verkopen en overig
13%
Bedrijven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 65.792

Continuïteitsreserve
100%