Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


FloJa Malawi

Duurzame verbetering, door onderwijs, voeding en gezondheidszorg te bieden aan (de meest kwetsbare) personen in het Noorden van Malawi.

Dit willen we oplossen

In het Noorden van Malawi een duurzame bijdrage leveren aan de bevolking door educatie, voeding en gezondheidszorg te bieden aan kwetsbare kinderen (en hun omgeving), waarmee zij een stevige basis hebben voor een kansrijke toekomst.

Dit is waar we trots op zijn

Kindersterfte is afgenomen, onderwijsmogelijkheden voor kwetsbare kinderen. Leerprestaties zijn voor de FloJa-kinderen aantoonbaar toegenomen, ze presteren ook later aantoonbaar beter dan andere kinderen op de lagere school. Alle projecten SAMEN met dorp (community empowerment).

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Malawi

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we bereiken

Onderwijs voor kinderen tm de basisschool en gezondheidszorg voor kinderen tm 6 jaar. Daarnaast biedt FloJa Malawi werkgelegenheid voor de plaatselijke bevolking. Schoon drinkwater voor alle dorpsbewoners.

Dit gaven we uit in 2020

€ 63.882

Maatschappelijk doel
99%
Beheer en administratie
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Spelend leren voor kinderen tm 6 jaar, gezondheidszorg, twee gezonde maaltijden per dag en gelegenheid om te spelen en kind te mogen zijn.
2. Eerlijke salarissen en pensioenopbouw voor de lokale bevolking, stimulering van de economie door inkoop van lokale producten.
3. Ten alle tijden toegang tot schoon drinkwater
4. Scholing/opleiding/eerste hulp voor de kinderen op onze school, lokale medewerkers (en hun omgeving)

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 63.099

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

1. particuliere donaties - 38 % 2. bedrijven, instellingen e.d. - 35 % 3. acties georganiseerd door vrijwilligers - 20 % 4. inkomsten in Malawi - 7 %

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 85.963

Particulieren
47%
Bedrijven
26%
Organisaties zonder winststreven
23%
Verkopen en overig
3%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 213.809

Continuïteitsreserve
70%
Overige reserves
18%
Bestemmingsreserves
12%