print PDF
CBF Erkenningspaspoort

FloJa Malawi

Duurzame verbetering, door onderwijs, voeding en gezondheidszorg te bieden aan (de meest kwestbare) personen in het Noorden van Malawi.
Info Sinds 1 juli 2016

Dit willen we oplossen

ONZE DOELSTELLING: In het Noorden van Malawi een duurzame bijdrage leveren aan de bevolking door educatie, voeding en gezondheidszorg te bieden aan kwetsbare kinderen (en hun omgeving), waarmee zij een stevige basis hebben voor een kansrijke toekomst.

Dit is waar we trots op zijn

Kindersterfte is afgenomen, onderwijsmogelijkheden voor kwetsbare kinderen. Leerprestaties zijn voor de FloJa kinderen aantoonbaar toegenomen, presteren ook later aantoonbaar beter dan andere kinderen op de lagere school. Alle projecten SAMEN met dorp (community empowerment)

Dit willen we bereiken
Onderwijs voor kinderen tm de basisschool en gezondheidszorg voor kinderen tm 6 jaar.
Daarnaast biedt FloJa Malawi werkgelegenheid voor de plaatselijke bevolking. Schoon drinkwater voor alle dorpsbewoners.
Dit gaven we uit in 2018 € 63.679
 • Maatschappelijk doel 99%
 • Kosten administratie en beheer 1%
Zo bereiken we ons doel
 1. Spelend leren voor kinderen tm 6 jaar, gezondheidszorg, twee gezonde maaltijden per dag en gelegenheid om te spelen en kind te mogen zijn.
 2. Eerlijke salarissen en pensioenopbouw voor de lokale bevolking, stimulering van de economie door inkoop van lokale producten.
 3. Ten alle tijden toegang tot schoon drinkwater
 4. Scholing/opleiding/eerste hulp voor de kinderen op onze school, lokale medewerkers (en hun omgeving)
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 63.147
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 73.702
 • Particulieren 59%
 • Bedrijven 9%
 • Organisaties zonder winststreven 28%
 • Overig 5%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 192.999
 • Continuïteitsreserve 78% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 13% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 9% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Malawi
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl