Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Fonds Gehandicaptensport

Sport en bewegen met een beperking is in 2030 vanzelfsprekend.

Dit willen we oplossen

De sporter is niet beperkt, maar wordt beperkt. Gelijkwaardig aan de startstreep verschijnen is bijna onmogelijk: 1,7 mio mensen wordt, voordat er ook maar één sportieve uitdaging wordt aangegaan, geconfronteerd met complexe en maatschappelijke barrières; een Obstaclerace.

Dit is waar we trots op zijn

Sport eerlijk maken 1. Uniek Sporten; hét sportplatform voor sport en bewegen met beperking 2. (s)Cool on Wheels; voorlichtingsprogramma voor basisscholen 3. 1% FairShare®; de maatschappelijke partnerships 4. de Sportdeelname Index; structureel monitoren sportparticipatie

Medewerkers
15 fte
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2000

Dit willen we bereiken

1. Uniek Sporten; hét sportplatform voor sport en bewegen met beperking

Dit gaven we uit in 2020

€ 3.581.452

Maatschappelijk doel
74%
Werving
21%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. 1.Via Uniek Sporten hét platform voor sport en bewegen met beperking met oplossingen voor de Obastclerace; de methode en producten/diensten.
2. 2. Via (s)Cool on Wheels voorlichtingsprogramma voor basisscholen en speciaal onderwijs; één generatie laten ervaren wat een beperking is.
3. 3. de 1% FairShare® de maatschappelijke
4. 4. de Sportdeelname Index; het structureel monitoren van uitdagingen en vooruitgang tot aan 2030.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.667.037

(Directe) dienst- en hulpverlening
71%
Voorlichting en bewustwording
29%

Zo komen wij aan ons geld

Onze maatschappelijke partnerships 1% FairShare. Door evenementen, door particulieren en de duizenden vrijwilligers die ons helpen en enthousiast zijn. Via nieuwe producten die aansluiten op de gezamenlijke ambitie met het Ministerie VWS. Door ambassadeurs die een lans breken.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 3.223.954

Particulieren
36%
Bedrijven
34%
Loterijen
22%
Subsidies
8%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 2.210.625

Bestemmingsfondsen
58%
Continuïteitsreserve
42%