Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Gipsy Mission

Investeren in Roma kinderen door middel van christelijk onderwijs

Dit willen we oplossen

Het verbeteren van de maatschappelijke achterstandspositie van Roma's in Roemenië en Oekraïne. Wij doen dit primair door middel van christelijk onderwijs aan zigeunerkinderen. Onderwijs helpt om structurele verbeteringen te realiseren in de Roma gemeenschap.

Dit is waar we trots op zijn

"Bedankt voor deze kans om naar het naschoolse huiswerk programma te gaan. Hier ben ik altijd gelukkig. Als ik kan lezen en schrijven kan ik gaan werken. Anders heb ik geen kans op werk." Daniella van 11 jaar uit Galospetreu. Er zijn vele Daniella's die wij perspectief geven.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Kinderen
Actief in
Oekraïne en Roemenië

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we bereiken

Roma kinderen hebben een taalachterstand, gedragsproblemen, komen uit moeilijke thuissituatie, meisjes krijgen zeer jong kinderen, gezinnen hebben geen inkomen. Christelijk onderwijs zorgt voor ontwikkeling en bewustwording waardoor jongeren zelf bij gaan dragen aan oplossingen.

Dit gaven we uit in 2020

€ 149.685

Maatschappelijk doel
99%
Beheer en administratie
0%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. onderwijs aan Roma kinderen
2. diaconale projecten - praktische hulp
3. evangelisatie - alleen het evangelie Jezus kan mensenlevens structureel veranderen

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 148.675

Educatie, opleidingen en cursussen
80%
Evangelisatie en zending
20%

Zo komen wij aan ons geld

Fondsenwerving via particulieren, kerken, stichtingen en bedrijven

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 169.274

Organisaties zonder winststreven
62%
Particulieren
32%
Bedrijven
6%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 176.017

Bestemmingsfondsen
59%
Continuïteitsreserve
24%
Overige reserves
17%