print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Gipsy Mission

Investeren in Roma kinderen door middel van christelijk onderwijs
Info Sinds 1 juli 2016

Dit willen we oplossen

Het verbeteren van de maatschappelijke achterstandspositie van Roma's in Roemenië en Oekraïne. Wij doen dit primair door middel van christelijk onderwijs aan zigeunerkinderen. Onderwijs helpt om structurele verbeteringen te realiseren in de Roma gemeenschap.

Dit is waar we trots op zijn

"Bedankt voor deze kans om naar het naschoolse huiswerk programma te gaan. Hier ben ik altijd gelukkig. Als ik kan lezen en schrijven kan ik gaan werken. Anders heb ik geen kans op werk." Daniella van 11 jaar uit Galospetreu. Er zijn vele Daniella's die wij perspectief geven.

Dit willen we bereiken
Roma kinderen hebben een taalachterstand, gedragsproblemen, komen uit moeilijke thuissituatie, meisjes krijgen zeer jong kinderen, gezinnen hebben geen inkomen. Christelijk onderwijs zorgt voor ontwikkeling en bewustwording waardoor jongeren zelf bij gaan dragen aan oplossingen.
Dit gaven we uit in 2017 € 140.168
 • Maatschappelijk doel 100%
 • Wervingskosten 0%
 • Kosten administratie en beheer 0%
Zo bereiken we ons doel
 1. onderwijs aan Roma kinderen
 2. diaconale projecten - praktische hulp
 3. evangelisatie - alleen het evangelie Jezus kan mensenlevens structureel veranderen
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 139.564
 • Evangelisatie en zending 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 170.051
 • Particulieren 30%
 • Bedrijven 10%
 • Organisaties zonder winststreven 60%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 127.361
 • Continuïteitsreserve 27% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Overige reserves 16% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 57% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Religie en levensbeschouwing
Actief in Oekraïne en Roemenië
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl