print PDF
CBF Erkenningspaspoort

HandicapNL

Iedereen eerlijke kansen
Info Sinds 1 juli 2011

Dit willen we oplossen

Van de 2 miljoen mensen met een handicap in Nederland kan niet iedereen volwaardig meedoen. Eenzaamheid, weinig eigen regie, afhankelijkheid, minder kansen krijgen en de overbelasting van familie en naasten: het zijn voorbeelden van zaken waar zij dagelijks tegenaan lopen.

Dit is waar we trots op zijn

ruim 33.000 mensen met een verstandelijke beperking konden in 2018 muziek, theater en kunst maken door HandicapNL.

Dit willen we bereiken
Mensen met een handicap en hun naasten zijn beter in staat het heft in eigen handen te nemen en krijgen eerlijke kansen.
Dit gaven we uit in 2017 € 6.294.515
 • Maatschappelijk doel 72%
 • Wervingskosten 18%
 • Kosten administratie en beheer 10%
Zo bereiken we ons doel
 1. Meedoen begint bij jezelf. Wij helpen mensen met een handicap zelfverzekerder in het leven te staan door hun talent in te zetten.
 2. Wij leren de directe omgeving van mensen met een handicap een balans te vinden tussen draagkracht en draaglast.
 3. Wij geven gelegenheid aan mensen met een handicap om contacten te maken en te behouden.
 4. De samenleving laten zien hoe het óók kan, zichtbaarheid vergroten.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 4.535.466
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 5.522.309
 • Particulieren 40%
 • Bedrijven 3%
 • Loterijen 43%
 • Organisaties zonder winststreven 13%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 3.790.318
 • Continuïteitsreserve 53% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 38% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 9% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 21 fte
Vrijwilligers 20
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl