print PDF
CBF Erkenningspaspoort

HandicapNL

Mensen met een handicap krijgen eerlijke kansen en kunnen zo volwaardig mogelijk meedoen in een inclusieve maatschappij.
Info Sinds 1 juli 2011

Dit willen we oplossen

Van de 2 miljoen mensen met een handicap in Nederland kan niet iedereen volwaardig meedoen. Eenzaamheid, afhankelijkheid, vooroordelen, minder kansen krijgen en de overbelasting van familie en naasten: het zijn voorbeelden van zaken waar zij dagelijks tegenaan lopen.

Dit is waar we trots op zijn

Ruim 33.000 mensen met een verstandelijke beperking konden in 2018 muziek, theater en kunst maken met onze steun. Een miljoen Nederlanders genoten van optredens op het Knoop Gala. Ruim 90.000 ouders van zorgintensieve kinderen vonden steun en informatie op online platforms.

Dit willen we bereiken
Mensen met een handicap staan in hun kracht en de samenleving staat voor deze mensen open en biedt eerlijke kansen om hen volwaardig mee te laten doen binnen hun eigen mogelijkheden.
Dit gaven we uit in 2018 € 6.100.348
 • Kosten administratie en beheer 7%
 • Wervingskosten 24%
 • Maatschappelijk doel 69%
Zo bereiken we ons doel
 1. Meedoen begint bij jezelf. Wij helpen mensen met een handicap hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Zo staan ze sterker in het leven
 2. Wij steunen de directe omgeving van mensen met een handicap een balans te vinden tussen draagkracht en draaglast.
 3. Wij geven gelegenheid aan mensen met een handicap om contacten te maken met lotgenoten. Her- en erkenning geeft kracht, steun en vreugde.
 4. We zorgen voor zichtbaarheid van de mogelijkheden van mensen met een handicap en steunen oplossingen voor het wegnemen van barrières.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 4.237.118
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 5.625.813
 • Bedrijven 3%
 • Organisaties zonder winststreven 7%
 • Particulieren 41%
 • Loterijen 50%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 3.255.282
 • Bestemmingsreserves 12% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 20% Bestemming door de gever bepaald.
 • Continuïteitsreserve 68% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 17 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl