Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


HandicapNL

Mensen met een handicap krijgen eerlijke kansen en kunnen zo volwaardig mogelijk meedoen in een inclusieve maatschappij.

Dit willen we oplossen

Als je de pech hebt van een handicap, verlies je te vaak belangrijke elementen van een normaal leven: je gezondheid, vrijheid, zelfstandigheid, werk of zelfs familie en vrienden. HandicapNL stopt niet tot alle 2 miljoen mensen met een handicap een normaal leven kunnen leiden.

Dit is waar we trots op zijn

Meer dan 1.000 jongeren met een handicap kunnen dankzij hun buddy vriendschap ervaren. Festivals maken we toegankelijk voor mensen met een handicap. En we staan mensen bij om na hun revalidatie weer deel te nemen aan het normale leven.

Medewerkers
28 fte
Vrijwilligers
650
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2011

Dit willen we bereiken

Een normaal Nederlands leven voor iedereen met een handicap. In goede gezondheid, met de vrijheid om te gaan en staan waar je wil. We versterken de kracht en het doorzettingsvermogen van mensen. En werken aan een toegankelijk Nederland waarin iedereen een eerlijke kans heeft.

Dit gaven we uit in 2021

€ 5.877.254

Maatschappelijk doel
77%
Werving
14%
Beheer en administratie
9%

Zo bereiken we ons doel

1. Wij helpen mensen met een handicap hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Zo staan ze sterker in het leven.
2. Om eenzaamheid te bestrijden ondersteunen wij bij het aangaan van sociale contacten en vriendschappen.
3. We werken aan een toegankelijker Nederland, zonder drempels en barrières.
4. Wij steunen de directe omgeving van mensen met een handicap, zodat zij sterker staan als mantelzorger.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 4.538.653

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Wij kunnen ons werk alleen doen dankzij de donaties van meer dan 30.000 donateurs en de giften aan onze collectevrijwilligers. Daarnaast geven vermogensfondsen, bedrijven en gemeentes een financiële bijdrage aan projecten. Wij zijn trotse partner van diverse loterijen!

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 5.793.699

Loterijen
52%
Particulieren
30%
Organisaties zonder winststreven
12%
Bedrijven
4%
Subsidies
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 6.620.363

Continuïteitsreserve
56%
Bestemmingsfondsen
44%