print PDF
CBF Erkenningspaspoort

HAPIN

Papoea's de mogelijkheid bieden om mee te doen in een veranderende wereld.
Info Sinds 1 juli 2001

Dit willen we oplossen

Ondersteunen van de sociaal en economisch achtergebleven oorspronkelijke bevolking van de Indonesische provincies Papua en West-Papua

Dit is waar we trots op zijn

Als kleine organisatie die sinds 1972 haar bescheiden en gewaardeerde rol speelt ten behoeve van de Papoea's

Dit willen we bereiken
Verbeteren van de toegang tot essentiële goederen, zodat de oorspronkelijke bewoners, Papoea's, volwaardig mee kunnen doen in een sterk veranderende wereld
Dit gaven we uit in 2017 € 195.162
 • Maatschappelijk doel 84%
 • Wervingskosten 11%
 • Kosten administratie en beheer 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. Ondersteunen kleinschalige economische projecten
 2. Verlenen van (aanvullende) studiebeurzen aan talentvolle jonge Papoea's uit arme families
 3. Verlenen van micro-kredieten
 4. Investeren in goede sanitaire en stroom voorzieningen in achtergebleven gebieden: goed water, zonnepanelen e.d.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 163.559
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 72%
 • Voorlichting en bewustwording 28%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 238.478
 • Particulieren 93%
 • Organisaties zonder winststreven 6%
 • Overig 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 157.795
 • Continuïteitsreserve 35% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 43% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 22% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Indonesië
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl