print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

HAPIN

Hapin helpt mee de economie en de bestaanszekerheid van de bevolking van Papua te verbeteren.
Info Sinds 1 juli 2001

Dit willen we oplossen

Ondersteunen van de sociaal en economisch achtergebleven oorspronkelijke bevolking van de Indonesische provincies Papua en West-Papua

Dit is waar we trots op zijn

Als kleine organisatie die sinds 1972 haar bescheiden en gewaardeerde rol speelt ten behoeve van de Papoea's, zowel in West Papua als in de Papoea gemeenschap in Nederland.

Dit willen we bereiken
Verbeteren van de toegang tot essentiële goederen, zodat de oorspronkelijke bewoners, Papoea's, volwaardig mee kunnen doen in een sterk veranderende wereld. Voorlichting en bewustmaking van de situatie in West Papua voor Nederlands publiek.
Dit gaven we uit in 2020 € 132.379
 • Maatschappelijk doel 73%
 • Werving 18%
 • Beheer en administratie 9%
Zo bereiken we ons doel
1. Ondersteunen kleinschalige economische projecten
2. Verlenen van (aanvullende) studiebeurzen aan talentvolle jonge Papoea's uit arme families
3. Capaciteitsversterking van Papoea’s in brede zin (training, gezondheidszorg etc)
4. Voorlichting en bewustwording - bevorderen culturele identiteit van Papoea’s
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 96.696
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 49%
 • Voorlichting en bewustwording 28%
 • Educatie, opleidingen en cursussen 23%
Zo komen wij aan ons geld
Donaties en giften van particulieren en andere organisaties zonder winststreven
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 192.641
 • Particulieren 68%
 • Organisaties zonder winststreven 31%
 • Verkopen en overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 191.288
 • Bestemmingsfondsen 36%
 • Continuïteitsreserve 29%
 • Overige reserves 22%
 • Bestemmingsreserves 13%
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 3 doelgroepen
Actief in Indonesië en Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl