print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Heifer Nederland

Arme Afrikaanse boeren bouwen op eigen kracht een beter leven op, voor zichzelf en hun kinderen. Een leven met voldoende voedsel en inkomen.
Info Sinds 1 juli 2004

Dit willen we oplossen

Het aantal mensen met honger is wederom gestegen. Wereldwijd is 1 op de 9 mensen ondervoed. Een groot deel hiervan woont op het Afrikaanse platteland en is afhankelijk van de landbouw. Juist deze kleinschalige boeren kunnen met eenvoudige middelen meer voedsel produceren.

Dit is waar we trots op zijn

Alle evaluaties laten zien dat de omstandigheden van boeren in onze projecten radicaal verbeteren. Zo steeg in Ethiopië het gemiddeld aantal maaltijden per dag van 2 naar 3/4 en is het eetpatroon een stuk gevarieerder geworden. En het gemiddelde gezinsinkomen steeg met 120%.

Dit willen we bereiken
Arme Afrikaanse boeren bouwen op eigen kracht – met zorg voor milieu – een beter leven op, voor zichzelf, hun kinderen en de omgeving. Een leven met voldoende voedsel en een stabiel inkomen. Op deze manier dragen ze ook bij aan de voedselvoorziening in de regio.
Dit gaven we uit in 2018 € 1.477.050
 • Maatschappelijk doel 73%
 • Wervingskosten 22%
 • Kosten administratie en beheer 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. Door (klimaat-slimme) landbouw en veehouderij te integreren behalen boeren een goede oogst.
 2. Wanneer vrouwen meer verdienen en meer zeggenschap hebben, profiteert direct het hele gezin: betere gezondheid en meer kinderen op school.
 3. Goede samenwerking stimuleert de hele gemeenschap. Door samen te werken, leren en sparen hebben boeren een sterkere positie op de markt.
 4. Door boeren te organiseren in groepen en te linken aan relevante marktspelers kunnen ze voorzien in de groeiende voedselbehoefte.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 1.081.703
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 70%
 • Voorlichting en bewustwording 30%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 1.389.126
 • Particulieren 30%
 • Bedrijven 6%
 • Organisaties zonder winststreven 43%
 • Subsidies 21%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 507.319
 • Continuïteitsreserve 32% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsfondsen 68% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 7 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 11 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl