Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Heifer Nederland

Samen met boerengemeenschappen maken we een einde aan honger en armoede en stimuleren we een duurzame omgang met het milieu.

Dit willen we oplossen

Wereldwijd neemt het aantal mensen met honger weer toe. Met name de kleinschalige boeren hebben het moeilijk en kampen met de desastreuze gevolgen van klimaatverandering. Tegenvallende oogsten leiden tot een daling in inkomsten en een tekort aan gezond voedsel.

Dit is waar we trots op zijn

De corona pandemie bewijst wederom het effect van ons werk. 2020 was enorm uitdagend voor de boerengezinnen met alle restricties en dalende inkomsten. Toch blijven ze ook bij tegenslag overeind. Dankzij de brede aanpak van Heifer en het enorme doorzettingsvermogen.

Medewerkers
6 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2004

Dit willen we bereiken

Heifer werkt intensief samen met arme boerengezinnen én hun gemeenschappen zodat ze kunnen eten van het land, leven van het land en geven om het land. Zo creëren we sterke en veerkrachtige gemeenschappen en een structurele vermindering van honger en armoede.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.328.396

Maatschappelijk doel
81%
Werving
16%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Door praktische landbouwkennis, zaden, goed vee en toegang tot water produceert een boerengezin voldoende eten voor zichzelf.
2. Goede samenwerking, toegang tot financiering en verkoop van producten levert een gezin een leefbaar inkomen op en voedsel voor de omgeving.
3. Door toepassing van klimaat-slimme technieken worden bodems gezonder, verbetert de toegang tot water en vergroent de omgeving.
4. Meer zeggenschap voor vrouwen, betere kansen voor de jeugd en een sterke samenwerking binnen het gezin, de groep en de gemeenschap.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.071.193

(Directe) dienst- en hulpverlening
73%
Voorlichting en bewustwording
27%

Zo komen wij aan ons geld

Heifer Nederland werft op nationaal niveau fondsen bij particulieren, kerken, de zakelijke markt en de Nederlandse overheid. Op internationaal niveau richten we ons, in samenwerking met Heifer International, op institutionele donoren, overheden, ambassades en foundations.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.198.097

Organisaties zonder winststreven
52%
Particulieren
33%
Bedrijven
15%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 464.416

Continuïteitsreserve
100%