print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Help Kobane

Hulp aan een duurzame samenleving, waar vrouwen en mannen van verschillende religies en etniciteiten in vrijheid kunnen samenwerken
Info Sinds 1 juli 2016

Dit willen we oplossen

- ongelijkheid tussen man en vrouw - opbouw en reconstructie na een ramp

Dit is waar we trots op zijn

Help Kobane bevordert gelijkheid tussen man en vrouw in gebieden waar dit niet het geval is. Geeft vrouwen de mogelijkheid om mee te werken aan de opbouw van een regio na een ramp. Dit begint allemaal bij onderwijs en zijn dan ook trots dat we hiermee duurzame hulp kunnen bieden.

Dit willen we bereiken
Projecten ondersteunen die bijdragen aan een duurzame samenleving, waar vrouwen en mannen van verschillende religies en
etniciteiten in vrijheid kunnen samenwerken. Dit in gebieden waar door oorlog, natuurrampen of door andere omstandigheden
materiële en immateriële steun nodig i
Dit gaven we uit in 2017 € 382
  • Wervingskosten 67%
  • Kosten administratie en beheer 33%
Zo bereiken we ons doel
  1. informatie verspreiden
  2. opbouw en reconstructie van gezondheids- en onderwijsinstellingen
  3. bieden van materiële en immateriele steun aan bewoners van rampgebieden
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 0
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 1.933
  • Particulieren 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 60.687
  • Overige reserves 100% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 4 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl