Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Hersenstichting

Ons doel is gezonde hersenen voor iedereen dichterbij te brengen.

Dit willen we oplossen

1 op de 4 mensen in Nederland heeft een hersenaandoening, zoals dementie, depressie, beroerte, Parkinson of traumatisch hersenletsel. Hersenaandoeningen zijn hard op weg op de grootste ziekte van Nederland te worden. Dat willen we voorkomen.

Dit is waar we trots op zijn

De Hersenstichting draagt bij aan oplossingen voor hersenaandoeningen en aan een beter leven voor de patiënten. Wij zijn altijd een belangrijke financier geweest van onderzoek en hebben daarnaast veel geïnvesteerd in preventie en verbetering van participatie van (jonge) mensen.

Medewerkers
48 fte
Vrijwilligers
2
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 1997

Dit willen we bereiken

Voor velen van de 1 op de 4 mensen met een hersenaandoening is genezing nog niet mogelijk. De Hersenstichting streeft er naar om het lijden veroorzaakt door hersenaandoeningen te voorkomen, te verminderen en te stoppen. Zodat mensen langer leven met meer kwaliteit.

Dit gaven we uit in 2021

€ 15.708.220

Maatschappelijk doel
77%
Werving
17%
Beheer en administratie
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Financieren en realiseren van onderzoek en/of innovatie.
2. Voorlichting en activatie.
3. Agendasetting.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 12.113.854

Onderzoek
53%
Voorlichting en bewustwording
26%
Lobby en belangenbehartiging
8%
(Directe) dienst- en hulpverlening
8%
Overig
6%

Zo komen wij aan ons geld

Donaties van particulieren (donateurs, nalatenschappen, collecte, giften en schenkingen), bedrijven, organisaties zonder winstoogmerk, subsidies en loterijorganisaties.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 16.668.105

Particulieren
68%
Loterijen
13%
Organisaties zonder winststreven
12%
Bedrijven
6%
Subsidies
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 10.462.187

Bestemmingsreserves
44%
Continuïteitsreserve
38%
Bestemmingsfondsen
18%