print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Hersenstichting

We willen voor huidige patienten klachten verminderen, het ziekteproces vertragen of stoppen en risico's op hersenaandoeningen verkleinen.
Info Sinds 1 januari 1997

Dit willen we oplossen

1 op de 4 mensen in Nederland heeft een hersenaandoening, zoals dementie, depressie, beroerte, Parkinson of traumatisch hersenletsel. De impact op de patiënt en diens omgeving is vaak groot. De zorgkosten voor mensen met een hersenaandoening bedragen jaarlijks € 25 miljard.

Dit is waar we trots op zijn

De Hersenstichting draagt bij aan oplossingen voor hersenaandoeningen en aan een beter leven voor de patienten. Wij zijn altijd een belangrijke financier geweest van onderzoek en hebben daarnaast veel geinvesteerd in preventie en verbetering van de zorg.

Dit willen we bereiken
Voor velen van de 1 op de 4 mensen met een hersenaandoening is genezing nog niet mogelijk. De Hersenstichting streeft er naar om het lijden veroorzaakt door hersenaandoeningen te voorkomen, te verminderen en te stoppen. Zodat mensen langer leven met meer kwaliteit.
Dit gaven we uit in 2020 € 13.528.716
 • Maatschappelijk doel 76%
 • Werving 18%
 • Beheer en administratie 6%
Zo bereiken we ons doel
1. In 2030 worden mensen met een hersenaandoening herkend en erkend.
2. In 2030 zijn er minder verloren levensjaren en is er minder ziektelast door hersenaandoeningen.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 10.226.333
 • Onderzoek 61%
 • Voorlichting en bewustwording 24%
 • Lobby en belangenbehartiging 12%
 • Overig 4%
Zo komen wij aan ons geld
Donaties van particulieren (donateurs, nalatenschappen, collecte, giften en schenkingen), bedrijven, organisaties zonder winstoogmerk en loterijorganisaties.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 13.299.764
 • Particulieren 86%
 • Loterijen 11%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Bedrijven 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 8.823.207
 • Continuïteitsreserve 42%
 • Bestemmingsreserves 42%
 • Bestemmingsfondsen 16%
Medewerkers Info 43 fte
Vrijwilligers Info 3
Sector Gezondheid
Doelgroepen 7 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl