print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Het Concertgebouw Fonds

Het Concertgebouw en zijn muziek doorgeven aan volgende generaties
Info Sinds 1 januari 2004

Dit willen we oplossen

Het afnemen van de relevantie van klassieke muziek in het algemeen. Daarnaast wil Het Concertgebouw kinderen met alle sociale en culturele achtergronden betrekken bij het wonder en de rijkdom van muziek. Daarmee een sterke verbinding makend voor de diverse samenleving.

Dit is waar we trots op zijn

Turning East festival, heel veel nieuw publiek met diverse culturele achtergrond bereikt met muziek 30.000 kinderen per jaar maken hier kennis met muziek

Dit willen we bereiken
een breder publiek voor muziek in het Concertgebouw
culturele grenzen te overstijgen
verbinding tussen generaties te maken
Jong en oud te bereiken met muziek
Dit gaven we uit in 2017 € 3.201.767
 • Maatschappelijk doel 74%
 • Wervingskosten 25%
 • Kosten administratie en beheer 1%
Zo bereiken we ons doel
 1. een bredere programmering met roots in Afrika, Zuid Amerika, Azie
 2. Educatie voor kinderen uit alle sociale lagen en met diverse culturele achtergronden, ook voor volwassenen.
 3. nieuwe composities tot stand doen komen,
 4. festivals voor speciale groepen, programma's voor gehandicapten zodat ook zij naar muziek in het concertgebouw kunnen luisteren.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 2.368.053
 • Aankoop en beheer 29%
 • Voorlichting en bewustwording 4%
 • Educatie, opleidingen en cursussen 29%
 • Overig 37%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 4.180.887
 • Particulieren 51%
 • Bedrijven 1%
 • Loterijen 42%
 • Organisaties zonder winststreven 7%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 34.463.813
 • Overige reserves 62% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 38% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Kunst en cultuur
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl