print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Het Vergeten Kind

De problematiek van kwetsbare kinderen zichtbaar maken en hun situatie verbeteren. Ons doel: ieder kind een veilig en liefdevol thuis.
Info Sinds 1 oktober 2017

Dit willen we oplossen

Duizenden kinderen in Nederland zijn gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst, omdat ze niet meer veilig waren. Ook zijn er veel kinderen die wél thuis wonen, maar die geconfronteerd worden met ernstige problemen van ouders zoals verslavingen, schulden en psychische problemen.

Dit is waar we trots op zijn

De Week van Het Vergeten Kind, ons eigen Hotel Heppie Mierlo, onze Hartenhuisprojecten in opvanglocaties, onze jongerenraad The Unforgettables, onze Heppie activiteiten, Heppie (t)huis, Triple F en Heroes & Champions. Zie www.hetvergetenkind.nl

Dit willen we bereiken
Verwaarlozing en/of mishandeling tekent het verdere leven van een kind. Het Vergeten Kind strijdt daarom voor een Nederland waarin elk kind zich echt kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij.
Dit gaven we uit in 2017 € 5.203.447
 • Maatschappelijk doel 69%
 • Wervingskosten 26%
 • Kosten administratie en beheer 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. De stichting zet zich in voor kinderen die vaak onzichtbaar blijven. We vertellen hun verhaal en geven ze een stem in onze jongerenraad.
 2. We organiseren activiteiten en projecten die plezier, zelfvertrouwen en fijne herinneringen geven, waardoor de veerkracht wordt vergroot.
 3. Door zorginnovatie, onderzoek en beleidsbeïnvloeding willen we de situatie van kwetsbare kinderen duurzaam en structureel verbeteren.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 3.608.516
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 66%
 • Voorlichting en bewustwording 29%
 • Onderzoek 2%
 • Innovatie 1%
 • Lobby en belangenbehartiging 2%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 6.562.960
 • Particulieren 14%
 • Bedrijven 9%
 • Loterijen 38%
 • Organisaties zonder winststreven 37%
 • Overig 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 3.416.128
 • Continuïteitsreserve 36% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 60% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 4% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 20 fte
Vrijwilligers 463
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl