Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Het Vergeten Kind

De problematiek van kwetsbare kinderen zichtbaar maken en hun situatie verbeteren. Ons doel: ieder kind een veilig en liefdevol thuis.

Dit willen we oplossen

Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen in Nederland die het moeilijk hebben omdat er thuis veel problemen zijn. Ons doel is dat kinderen er niet alleen voor staan, zich gehoord en gezien voelen, zij op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen.

Dit is waar we trots op zijn

De Week van Het Vergeten Kind, onze jongerenraad The Unforgettables, de Heppie vakanties en weekenden, ons eigen Hotel Heppie en het Heppie (t)Huis. Zie www.hetvergetenkind.nl

Medewerkers
41 fte
Vrijwilligers
646
Sector Welzijn
Doelgroepen
Kinderen
Actief in
Nederland

Sinds 1 oktober 2017

Dit willen we bereiken

Duizenden kinderen in Nederland krijgen niet de kans om onbezorgd kind te zijn, doordat ze thuis worden ingesloten door zorgen, problemen en traumatische gebeurtenissen. Het Vergeten Kind wil deze situatie veranderen en kinderen zien opbloeien. Om hen weer kind te laten zijn.

Dit gaven we uit in 2021

€ 6.363.751

Maatschappelijk doel
68%
Werving
26%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. We organiseren Heppie kinderprogramma's die plezier, zelfvertrouwen en fijne herinneringen geven, waardoor de veerkracht wordt vergroot.
2. We voeren campagne en doen aan beleidsbeïnvloeding waarmee we een structurele verbetering van de zorg voor kinderen aanjagen.
3. We hebben Heppie (t)Huis opgezet om te laten zien dat het anders kan: een veilige en stabiele woonplek voor uit huis geplaatste kinderen.
4. De leden van onze jongerenraad The Unforgettables vertellen als ervaringsdeskundigen hun verhalen om de bewustwording te vergroten.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 4.344.385

Recreatie, sport en wensvervulling
37%
Voorlichting en bewustwording
33%
(Directe) dienst- en hulpverlening
22%
Innovatie
8%

Zo komen wij aan ons geld

Wij werven fondsen bij particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en (vermogens-)fondsen. Particulieren en organisaties halen dmv acties zelf geld voor ons op. Bovendien ontvangen wij bijdragen vanuit de Vriendenloterij. Voor het Heppie (t)Huis ontvangen wij subsidie.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 11.866.235

Organisaties zonder winststreven
40%
Particulieren
29%
Loterijen
15%
Bedrijven
9%
Subsidies
6%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 13.571.971

Bestemmingsreserves
83%
Continuïteitsreserve
12%
Bestemmingsfondsen
5%