Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Het Vergeten Kind

De problematiek van kwetsbare kinderen zichtbaar maken en hun situatie verbeteren. Ons doel: ieder kind een veilig en liefdevol thuis.

Dit willen we oplossen

Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen in Nederland die het moeilijk hebben omdat er thuis veel problemen zijn. Ons doel is dat al deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, zij op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen.

Dit is waar we trots op zijn

De Week van Het Vergeten Kind, onze jongerenraad The Unforgettables, de Heppie vakanties en weekenden, ons eigen Hotel Heppie en het Heppie (t)Huis. Zie www.hetvergetenkind.nl

Medewerkers
28 fte
Vrijwilligers
619
Sector Welzijn
Doelgroepen
Welzijn
Actief in
Nederland

Sinds 1 oktober 2017

Dit willen we bereiken

Verwaarlozing en/of mishandeling tekent het verdere leven van een kind. Het Vergeten Kind strijdt daarom voor een Nederland waarin elk kind zich echt kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij.

Dit gaven we uit in 2020

€ 7.994.754

Maatschappelijk doel
73%
Werving
23%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. We organiseren Heppie kinderprogramma's die plezier, zelfvertrouwen en fijne herinneringen geven, waardoor de veerkracht wordt vergroot.
2. We voeren campagne en doen aan beleidsbeïnvloeding waarmee we een structurele verbetering van de zorg voor kinderen aanjagen.
3. We hebben Heppie (t)Huis opgezet: een veilige en stabiele woonplek voor uit huis geplaatste kinderen, met een vast team aan hulpverleners.
4. De leden van onze jongerenraad The Unforgettables vertellen als ervaringsdeskundigen hun verhalen om de bewustwording te vergroten.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 5.840.420

Recreatie, sport en wensvervulling
54%
Voorlichting en bewustwording
23%
(Directe) dienst- en hulpverlening
19%
Innovatie
4%

Zo komen wij aan ons geld

Wij werven fondsen bij particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en (vermogens-)fondsen. Particulieren en organisaties halen dmv acties zelf geld voor ons op. Bovendien ontvangen wij bijdragen vanuit de Vriendenloterij. Voor het Heppie (t)Huis ontvangen wij subsidie.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 9.504.252

Organisaties zonder winststreven
33%
Loterijen
28%
Particulieren
20%
Bedrijven
11%
Subsidies
8%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 8.238.738

Bestemmingsreserves
77%
Continuïteitsreserve
19%
Bestemmingsfondsen
4%