print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Het Vergeten Kind

De problematiek van kwetsbare kinderen zichtbaar maken en hun situatie verbeteren. Ons doel: ieder kind een veilig en liefdevol thuis.
Info Sinds 1 oktober 2017

Dit willen we oplossen

Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis wonen. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Ze zijn gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst, omdat ze niet meer veilig waren. De trauma’s laten diepe sporen na. Het maakt onzeker, bang en boos. Ook zijn er veel kinderen die

Dit is waar we trots op zijn

De Week van Het Vergeten Kind, onze jongerenraad The Unforgettables, de Heppie vakanties en weekenden, Heppie talentontwikkeling en ons eigen Hotel Heppie en Heppie (t)Huis. Zie www.hetvergetenkind.nl

Dit willen we bereiken
Verwaarlozing en/of mishandeling tekent het verdere leven van een kind. Het Vergeten Kind strijdt daarom voor een Nederland waarin elk kind zich echt kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij.
Dit gaven we uit in 2018 € 5.627.587
 • Maatschappelijk doel 74%
 • Wervingskosten 22%
 • Kosten administratie en beheer 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. De stichting zet zich in voor kinderen die vaak onzichtbaar blijven. We vertellen hun verhaal en geven ze een stem in onze jongerenraad.
 2. We organiseren activiteiten en projecten die plezier, zelfvertrouwen en fijne herinneringen geven, waardoor de veerkracht wordt vergroot.
 3. Door zorginnovatie, onderzoek en beleidsbeïnvloeding willen we de situatie van kwetsbare kinderen duurzaam en structureel verbeteren.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 4.137.383
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 63%
 • Voorlichting en bewustwording 27%
 • Onderzoek 5%
 • Lobby en belangenbehartiging 5%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 7.728.510
 • Particulieren 17%
 • Bedrijven 8%
 • Loterijen 43%
 • Subsidies 0%
 • Organisaties zonder winststreven 30%
 • Overig 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 5.499.791
 • Continuïteitsreserve 24% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 74% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 2% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 24 fte
Vrijwilligers 454
Sector Welzijn
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl