Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Hivos

Hivos gelooft in moedige mensen, samen met hen strijden we voor gelijkwaardige en inclusieve samenlevingen.

Dit willen we oplossen

Hivos zoekt naar nieuwe, blijvende oplossingen voor hardnekkige wereldproblemen. Met slimme projecten op de juiste plaatsen verzetten wij ons tegen discriminatie, ongelijkheid, machtsmisbruik en de overbelasting van onze leefomgeving.

Dit is waar we trots op zijn

Hivos bouwt wereldwijd met partners aan veerkrachtige LHBTIQ+ bewegingen. Samen dwingen we gelijke wetgeving af en veranderen we de publieke opinie om discriminatie tegen te gaan.

Medewerkers
295 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 2002

Dit willen we bereiken

Over de hele wereld zorgen we ervoor dat gemarginaliseerde groepen gehoord worden en een stem krijgen in het debat. Met hen streven we naar structurele verandering en delen wij een droom waarin economieën duurzaam zijn en samenlevingen openstaan voor iedereen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 60.012.000

Maatschappelijk doel
89%
Beheer en administratie
9%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. We werken samen met frontrunners. Zij zijn de progressieve, creatieve koplopers met originele ideeën.
2. We bouwen coalities om ideeën om te zetten in oplossingen.
3. Wij zorgen voor kennis, netwerk, geld, veiligheid en ondersteuning om beleid te beïnvloeden en de publieke opinie te veranderen.
4. Lokaal eigenaar- en leiderschap zit in ons DNA én is een essentiële strategie om echte en blijvende verandering te realiseren.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 53.588.000

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Hivos komt op verschillende manieren aan inkomsten. De meeste programma’s die wij uitvoeren worden gefinancierd door overheden en andere instellingen. Een ander deel van onze inkomsten komt van onze donateurs in Nederland en de Nationale Postcode Loterij.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 58.482.000

Subsidies
63%
Organisaties zonder winststreven
23%
Loterijen
7%
Particulieren
4%
Verkopen en overig
2%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 69.368.000

Bestemmingsreserves
96%
Bestemmingsfondsen
4%