Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting HomePlan

Stichting HomePlan bouwt huizen voor de alleramsten in Latijns-Amerika en Zuidelijk Afrika. Wij geloven in een huis, thuis en toekomst.

Dit willen we oplossen

HomePlan biedt een huis, thuis, toekomst voor de allerarmsten. Zo willen we bijdragen aan het structureel verlagen van het aantal mensen dat wereldwijd in extreme armoede leeft. Door de allerarmsten in Zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika een toekomstperspectief te bieden.

Dit is waar we trots op zijn

De impact van ons werk is groot: uit onderzoek is gebleken dat alle bewoners van de HomePlan-huizen zich veiliger voelen en dat hun gezondheid verbetert. Aanvullende projecten op het gebied van welzijn, educatie, werk en inkomen zorgen voor een beter toekomstperspectief.

Medewerkers
3 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 mei 2010

Dit willen we bereiken

HomePlan wil de allerarmsten een waardig onderkomen bieden. Hierdoor voelen de bewoners zich veiliger, een voorwaarde voor verdere ontwikkeling. Met aanvullende projecten (computereducatie, caregivers, moestuinen) streven wij ernaar het toekomstperspectief te verbeteren.

Dit gaven we uit in 2021

€ 932.769

Maatschappelijk doel
88%
Werving
9%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Huisvestingsprojecten: met en voor de allerarmsten bouwen we huizen die passen bij de lokale omstandigheden, met watertank en toilet.
2. Aanvullende projecten: sterke lokale partners brengen samen met de begunstigden de behoeftes in kaart en zetten vervolgtrajecten op.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 821.802

(Directe) dienst- en hulpverlening
92%
Voorlichting en bewustwording
8%

Zo komen wij aan ons geld

Wij ontvangen donaties van particulieren, bedrijven, vermogensfondsen en kerkelijke instellingen. Een deel van het vermogen is vastgelegd in reserves. Ontvangen bestemde bedragen komen in een bestemmingsfonds als de gelden niet in het jaar van ontvangst zijn besteed.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 966.015

Organisaties zonder winststreven
42%
Bedrijven
37%
Particulieren
21%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 724.416

Continuïteitsreserve
35%
Overige reserves
26%
Bestemmingsreserves
20%
Bestemmingsfondsen
20%