print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Stichting HomePlan

Stichting HomePlan bouwt huizen voor de alleramsten in Latijns-Amerika en Zuidelijk Afrika. Wij geloven in een huis, thuis en toekomst.
Info Sinds 1 mei 2010

Dit willen we oplossen

HomePlan biedt een huis, thuis, toekomst voor de allerarmsten. Zo willen we bijdragen aan het structureel verlagen van het aantal mensen dat wereldwijd in extreme armoede leeft. Door de allerarmsten in Zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika een toekomstperspectief te bieden.

Dit is waar we trots op zijn

De impact van ons werk is groot: uit onderzoek is gebleken dat alle bewoners van de HomePlan-huizen zich veiliger voelen en dat hun gezondheid verbetert. Aanvullende projecten op het gebied van welzijn, educatie, werk en inkomen zorgen voor een beter toekomstperspectief.

Dit willen we bereiken
HomePlan wil de allerarmsten een waardig onderkomen bieden. Hierdoor voelen de bewoners zich veiliger, een voorwaarde voor verdere ontwikkeling. Met aanvullende projecten (computereducatie, caregivers, moestuinen) streven wij ernaar het toekomstperspectief te verbeteren.
Dit gaven we uit in 2020 € 682.001
 • Maatschappelijk doel 85%
 • Werving 9%
 • Beheer en administratie 6%
Zo bereiken we ons doel
1. Huisvestingsprojecten: met en voor de allerarmsten bouwen we huizen die passen bij de lokale omstandigheden, met watertank en toilet.
2. Aanvullende projecten: sterke lokale partners brengen samen met de begunstigden de behoeftes in kaart en zetten vervolgtrajecten op.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 577.355
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 90%
 • Voorlichting en bewustwording 10%
Zo komen wij aan ons geld
Wij ontvangen donaties van particulieren, bedrijven, vermogensfondsen en kerkelijke instellingen. Een deel van het vermogen is vastgelegd in reserves. Ontvangen bestemde bedragen komen in een bestemmingsfonds als de gelden niet in het jaar van ontvangst zijn besteed.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 834.693
 • Organisaties zonder winststreven 38%
 • Bedrijven 35%
 • Particulieren 27%
 • Verkopen en overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 694.284
 • Continuïteitsreserve 36%
 • Overige reserves 24%
 • Bestemmingsfondsen 22%
 • Bestemmingsreserves 18%
Medewerkers Info 2 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in 6 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl