print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Hulp voor Helden - stichting KPPR

Welzijn van militair/veteraan/thuisfront; erkenning, waardering en steun voor hen die zich inzetten voor onze vrede, vrijheid en veiligheid.
Info Sinds 1 december 2016

Dit willen we oplossen

Als wij als samenleving aan anderen vragen om offers te brengen voor onze gezamenlijke vrede, vrijheid en veiligheid dan moeten wij deze offers erkennen, waarderen en steunen. Daar waar dit in het gedrang komt of ontbreekt, daar zetten wij ons in.

Dit is waar we trots op zijn

Elke samenleving ontwikkelt steeds nieuwe wensen en behoeften. Voor een deel zal zij daarin zelf voorzien, maar voor een deel niet. Al bijna 150 jaar zetten wij ons succesvol in voor dat deel van het welzijn van militairen/ veteranen/ thuisfront, waarin (nog) niet wordt voorzien.

Dit willen we bereiken
We streven naar een situatie waarin militairen, veteranen en hun thuisfront zich door hun omgeving gezien, gewaardeerd en gesteund voelen. Vanaf hun allereerste opleiding tot aan het verlaten van de dienst én alle jaren daarna.
Dit gaven we uit in 2020 € 280.469
  • Maatschappelijk doel 64%
  • Beheer en administratie 23%
  • Werving 12%
Zo bereiken we ons doel
1. Met vaste projecten als Veteranenhond, MissionKit en Nuldelijns ondersteuning bij Echos Homes, voorzien wij in directe steunbehoefte.
2. We zoeken actief de (tijdelijke) samenwerking met bestaande (kleinschalige) initiatieven om krachten te bundelen.
3. We initiëren en stimuleren activiteiten waarmee de trots van militairen, veteranen en thuisfront actief kan worden aangewakkerd.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 180.734
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 66%
  • Voorlichting en bewustwording 34%
Zo komen wij aan ons geld
Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door onze particuliere donateurs (vaste en eenmalige giftgevers), zakelijke sponsors en kerken. Indien beschikbaar, aangevuld met subsidies.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 435.668
  • Particulieren 92%
  • Organisaties zonder winststreven 8%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 551.170
  • Overige reserves 47%
  • Continuïteitsreserve 45%
  • Bestemmingsreserves 8%
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers Info 1
Sector Welzijn
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl