print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Hulphond Nederland

Samen werken aan een nieuw perspectief voor fysieke en therapeutische hulpvragen.
Info Sinds 1 juli 2002

Dit willen we oplossen

Honderdduizenden jongeren en volwassenen lopen als gevolg van een fysieke of therapeutische hulpvraag vast in het dagelijks leven. Zij kunnen niet of maar moeilijk deelnemen aan onze maatschappij.

Dit is waar we trots op zijn

Jaarlijks helpt Hulphond Nederland tenminste 1000 mensen met een fysieke of therapeutische hulpvraag. Door de inzet van een hulphond krijgen zij en hun families een hogere kwaliteit van leven.

Dit willen we bereiken
Mensen met een fysieke of therapeutische hulpvraag een nieuw perspectief bieden, waarbij zij weer zelfredzaam worden, zelfvertrouwen krijgen en een volgende stap in hun leven kunnen zetten.
Dit gaven we uit in 2018 € 6.171.377
 • Maatschappelijk doel 76%
 • Wervingskosten 20%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. - dierondersteunde therapie en coaching met de inzet van hulphonden en paarden voor mensen met gedrags- of psychische problemen.
 2. - de opleiding en inzet van ADL-hulphonden voor mensen met een fysieke beperking.
 3. - de opleiding en inzet van Epilepsie-hulphonden voor mensen met zware epilepsie.
 4. - de opleiding en inzet van PTSS-hulphonden voor mensen met posttraumatische stressstoornis.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 4.684.406
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 6.135.589
 • Particulieren 62%
 • Bedrijven 7%
 • Loterijen 3%
 • Organisaties zonder winststreven 10%
 • Subsidies 1%
 • Overig 17%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 6.573.156
 • Continuïteitsreserve 54% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 46% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 67 fte
Vrijwilligers 600
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl