Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Hulphond Nederland

Samen werken aan een nieuw perspectief voor mensen met een fysieke of therapeutische hulpvraag.

Dit willen we oplossen

Honderdduizenden jongeren en volwassenen lopen als gevolg van een fysieke of therapeutische hulpvraag vast in het dagelijks leven. Zij kunnen niet of maar moeilijk deelnemen aan onze maatschappij.

Dit is waar we trots op zijn

Jaarlijks helpt Hulphond Nederland tenminste 1000 mensen met een fysieke of therapeutische hulpvraag. Door de inzet van een hulphond krijgen zij en hun families een hogere kwaliteit van leven.

Medewerkers
82 fte
Vrijwilligers
600
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2002

Dit willen we bereiken

Mensen met een fysieke of therapeutische hulpvraag een nieuw perspectief bieden, waarbij zij weer zelfredzaam worden, zelfvertrouwen krijgen en een volgende stap in hun leven kunnen zetten.

Dit gaven we uit in 2021

€ 8.581.434

Maatschappelijk doel
73%
Werving
24%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. - dierondersteunde therapie en coaching met de inzet van hulphonden en -paarden voor mensen met gedrags- of psychische problemen.
2. - de opleiding en inzet van ADL-hulphonden voor mensen met een fysieke beperking.
3. - de opleiding en inzet van Epilepsie-hulphonden voor mensen met zware epilepsie.
4. - de opleiding en inzet van PTSS-hulphonden voor mensen met posttraumatische stressstoornis.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 6.278.602

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

De inkomsten van onze stichting komen hoofdzakelijk uit donateurs en sponsoren. We ontvangen geen subsidies en overheidssteun.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 9.063.642

Particulieren
67%
Verkopen en overig
13%
Loterijen
7%
Bedrijven
7%
Organisaties zonder winststreven
6%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 6.807.671

Continuïteitsreserve
53%
Bestemmingsreserves
47%