Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Humanistisch Verbond

Het bevorderen van Zelf Denken Samen Leven zowel op persoonlijk als maatschappelijk vlak.

Dit willen we oplossen

Het Humanistisch Verbond staat voor het bevorderen van menselijke waardigheid en biedt een thuis aan nieuwe vrijdenkers. Het Verbond is agendasettend als het gaat om het bevorderen van zelfbeschikking, ook in kwetsbare situaties. Het verbond biedt ook inspiratie bij levensvragen.

Dit is waar we trots op zijn

a. Aandacht in asielzoekerscentra voor vrijheid van godsdienst en ongeloof; b. Campagne over vrijheid om te beslissen over leven, liefde en dood

Medewerkers
16 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2001

Dit willen we bereiken

Een bijdrage te leveren aan de emancipatie van nieuwe vrijdenkers en politieke aandacht vragen om blasfemiewettten op te heffen. Als het gaat om menselijke waardigheid vragen we aandacht voor oa een waardig levenseinde en de betekenis van mensenrechten in dagelijkse omgangsvormen

Dit gaven we uit in 2021

€ 3.136.171

Maatschappelijk doel
81%
Werving
12%
Beheer en administratie
7%

Zo bereiken we ons doel

1. Jaarlijks aandacht voor het internationale Freedom of Thought rapport, waarin de vervolging van ongelovigen in kaart wordt gebracht.
2. Geestelijke verzorging bij Justitie, Defensie en de zorg. Met daarbinnen bijvoorbeeld aandacht voor moral injury.
3. Campagnes over mensenrechten als moreel handvest.
4. Cursussen en andere evens over wat het betekent om mens te zijn in deze tijd.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.547.262

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Ledencontributie, nalatenschappen, schenkingen, donaties.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 4.613.133

Particulieren
94%
Subsidies
3%
Verkopen en overig
2%
Organisaties zonder winststreven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 14.369.368

Overige reserves
65%
ContinuĆÆteitsreserve
28%
Bestemmingsreserves
5%
Bestemmingsfondsen
1%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?