print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Humanistisch Verbond

Het bevorderen van Zelf Denken Samen Leven zowel op persoonlijk als maatschappelijk vlak.
Info Sinds 1 juli 2001

Dit willen we oplossen

Het Humanistisch Verbond staat voor het bevorderen van menselijke waardigheid en biedt een thuis aan nieuwe vrijdenkers. Het Verbond is agendasettend als het gaat om het bevorderen van zelfbeschikking, ook in kwetsbare situaties. Het verbond biedt ook inspiratie bij levensvragen.

Dit is waar we trots op zijn

a. Aandacht in asielzoekerscentra voor vrijheid van godsdienst en ongeloof; b. Campagne over vrijheid om te beslissen over leven, liefde en dood

Dit willen we bereiken
Een bijdrage te leveren aan de emancipatie van nieuwe vrijdenkers en politieke aandacht vragen om blasfemiewettten op te heffen. Als het gaat om menselijke waardigheid vragen we aandacht voor oa een waardig levenseinde en de betekenis van mensenrechten in dagelijkse omgangsvormen
Dit gaven we uit in 2018 € 3.081.267
 • Maatschappelijk doel 79%
 • Wervingskosten 14%
 • Kosten administratie en beheer 7%
Zo bereiken we ons doel
 1. Jaarlijks aandacht voor het internationale Freedom of Thought rapport, waarin de vervolging van ongelovigen in kaart wordt gebracht.
 2. Geestelijke verzorging bij Justitie, Defensie en de zorg. Met daarbinnen bijvoorbeeld aandacht voor moral injury.
 3. Campagnes over mensenrechten als moreel handvest.
 4. Cursussen en andere evens over wat het betekent om mens te zijn in deze tijd.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 2.421.671
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 5.278.049
 • Particulieren 94%
 • Subsidies 1%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Overig 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 9.102.571
 • Continuïteitsreserve 45% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 6% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 43% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 6% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 19 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl