print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Humanitas

Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vormgeven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.
Info Sinds 1 juli 2005

Dit willen we oplossen

Voor mensen die tijdelijk niet de juiste mogelijkheden hebben om hun leven op eigen kracht in te richten is Humanitas er; om hen een steuntje in de rug te geven en daarmee de gereedschappen aan te reiken waarmee ze zelf hun problemen kunnen aanpakken.

Dit is waar we trots op zijn

Uit intern onderzoek blijkt dat de vrijwilliger een positieve impact heeft op de zelfredzaamheid van deelnemers. Respondenten geven aan dat ze weten waar ze terecht kunnen voor hulp en advies en zeggen meer dingen zelf op te kunnen lossen door hulp van vrijwilligers.

Dit willen we bereiken
Uit onderzoek blijkt dat het werk van Humanitas mensen zelfredzamer maakt, een grote preventieve werking heeft op beroepsmatige hulpverlening, kans op terugval vermindert en zwaardere (beroepsmatige) hulpverlening voorkomt.
Dit gaven we uit in 2018 € 27.823.957
 • Maatschappelijk doel 83%
 • Wervingskosten 1%
 • Kosten administratie en beheer 16%
Zo bereiken we ons doel
 1. Humanitas biedt met verschillende activiteiten ondersteuning op het gebied van Thuisadministratie, Armoede en Schulden
 2. Humanitas biedt met verschillende activiteiten ondersteuning op het gebied van Opvoeden en Opgroeien
 3. Humanitas biedt met verschillende acitiviteiten ondersteuning op het gebied van Eenzaamheid en Verlies
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 23.040.570
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 28.894.604
 • Particulieren 4%
 • Bedrijven 1%
 • Loterijen 16%
 • Subsidies 71%
 • Organisaties zonder winststreven 5%
 • Overig 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 9.867.305
 • Continuïteitsreserve 45% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 38% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 17% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 292 fte
Vrijwilligers 24.581
Sector Welzijn
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl