print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Humanitas

Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vormgeven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.
Info Sinds 1 juli 2005

Dit willen we oplossen

Voor mensen die tijdelijk niet de juiste mogelijkheden hebben om hun leven op eigen kracht in te richten is Humanitas er; om hen een steuntje in de rug te geven en daarmee de gereedschappen aan te reiken waarmee ze zelf hun problemen kunnen aanpakken.

Dit is waar we trots op zijn

Uit intern onderzoek blijkt dat de vrijwilliger een positieve impact heeft op de zelfredzaamheid van deelnemers. Respondenten geven aan dat ze weten waar ze terecht kunnen voor hulp en advies en zeggen meer dingen zelf op te kunnen lossen door hulp van vrijwilligers.

Dit willen we bereiken
Uit onderzoek blijkt dat het werk van Humanitas mensen zelfredzamer maakt, een grote preventieve werking heeft op beroepsmatige hulpverlening, kans op terugval vermindert en zwaardere (beroepsmatige) hulpverlening voorkomt.
Dit gaven we uit in 2020 € 28.236.853
 • Maatschappelijk doel 82%
 • Beheer en administratie 18%
 • Werving 1%
Zo bereiken we ons doel
1. Humanitas biedt met verschillende activiteiten ondersteuning op het gebied van Thuisadministratie, Armoede en Schulden
2. Humanitas biedt met verschillende activiteiten ondersteuning op het gebied van Opvoeden en Opgroeien
3. Humanitas biedt met verschillende acitiviteiten ondersteuning op het gebied van Eenzaamheid en Verlies
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 23.037.949
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
Het grootste deel van onze inkomsten bestaat uit (gemeentelijke) subsidies. Een substantiële bijdrage ontvangen wij van de Nationale Postcode Loterij. Daarnaast ontvangen we steun van de Vriendenloterij, een groot aantal vermogens- en institutionele fondsen, leden en donateurs.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 27.537.044
 • Subsidies 69%
 • Loterijen 17%
 • Organisaties zonder winststreven 8%
 • Particulieren 3%
 • Verkopen en overig 2%
 • Bedrijven 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 8.350.650
 • Continuïteitsreserve 50%
 • Bestemmingsreserves 36%
 • Bestemmingsfondsen 13%
Medewerkers Info 295 fte
Vrijwilligers Info 18.652
Sector Welzijn
Doelgroepen 14 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl