Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


IBO-Nederland

IBO wil leefomstandigheden van mensen helpen verbeteren en wederzijds begrip en respect tussen mensen bevorderen.

Dit willen we oplossen

IBO wil wereldwijd bijdragen aan betere leefomstandigheden voor mensen, de verschillen verkleinen en begrip en respect tussen mensen bevorderen.

Dit is waar we trots op zijn

Het werk van de vele vrijwilligers, die in kleinschalige en lokaal georganiseerde projecten hun handen belangeloos uit de mouwen steken.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
11
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 2000

Dit willen we bereiken

Per project willen we bereiken dat een noodzakelijke klus door een groep internationale vrijwilligers wordt uitgevoerd voor een lokale organisatie die bijdraagt aan het verbeteren van leefomstandigheden van mensen. Algemeen bereiken we onderling begrip en wederzijds respect.

Dit gaven we uit in 2020

€ 88.103

Maatschappelijk doel
68%
Werving
19%
Beheer en administratie
13%

Zo bereiken we ons doel

1. Kleinschalige bouw- en sociale projecten, die ondersteuning nodig hebben van vrijwilligers, nemen we op in ons programma.
2. Wij stimuleren mensen om vrijwilligerswerk te gaan doen t.b.v. één van de projecten in ons programma.
3. Tevens werven en stimuleren wij donateurs om voldoende middelen te geven voor ondersteuning van projecten en aantrekken van vrijwilligers.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 59.965

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

De grootste bron van inkomen zijn donaties van particulieren en een klein deel religieuze instellingen. Daarnaast betalen vrijwilligers kosten voor bv. maaltijden en onderdak gedurende hun project. We hebben reserve uit een schenking, deze wordt gebruikt om tekorten op te vangen.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 83.470

Particulieren
83%
Organisaties zonder winststreven
17%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 113.773

Overige reserves
71%
Continuïteitsreserve
16%
Bestemmingsreserves
13%