print PDF
CBF Erkenningspaspoort

IBO-Nederland

Vrijwilligerswerk in het buitenland op kleinschalige projecten gericht op verbetering van de leefomstandigheden van zwakkeren
Info Sinds 1 januari 2000

Dit willen we oplossen

Slechte verblijfs-/leefomstandigheden van sociaal zwakkeren in diverse landen. Daarnaast het gebrek aan internationale solidariteit en begrip voor andere meningen en cultuur

Dit is waar we trots op zijn

Een terugkerende vrijwilliger(-sgroep) die gelijk weer terug wil om een bijdrage wil leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden van zwakkeren en waarbij meer begrip is ontstaan voor andere meningen en gebruiken.

Dit willen we bereiken
Door te bevorderen dat (internationale) vrijwilligers zich aanmelden voor uitvoering van werkzaamheden in kleinschalige projecten die de levensomstandigheden van individuen verbeteren en kleine organisaties helpen om hun lokale maatschappelijke rol te vervullen.
Dit gaven we uit in 2017 € 154.557
 • Maatschappelijk doel 73%
 • Wervingskosten 15%
 • Kosten administratie en beheer 12%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het selcteren van kleinschalige bouw- en sociale projecten die ondersteuning behoeven middels inzet van vrijwilligers
 2. Het motiveren van individuen alsook groepen uit scholen of bedrijfsleven vrijwilligerswerk op deze schaal te doen
 3. Het werven en stimuleren van donateurs om voldoende middelen te geven voor ondersteuning van projecten en aantrekken van vrijwilligers
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 112.426
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 108.946
 • Particulieren 64%
 • Bedrijven 1%
 • Organisaties zonder winststreven 35%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 184.053
 • Continuïteitsreserve 15% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 8% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 77% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 2 fte
Vrijwilligers 161
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 10 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl