Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


International China Concern Nederland

Liefde, hoop en mogelijkheden bieden aan kinderen met een beperking en een eind maken aan kindverlating door families bijeen te houden.

Dit willen we oplossen

Verstoting en slechte verzorging van gehandicapte kinderen in China.

Dit is waar we trots op zijn

Kinderen die we redden van de dood hebben zich ontwikkeld hebben tot zelfstandige en zelfverzekerde jongvolwassenen. Families die in uitzichtloze situaties zaten, blijven bij elkaar dankzij onze ondersteuning.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
10
Doelgroepen
Actief in
China

Sinds 1 januari 2017

Dit willen we bereiken

Acceptatie en integratie van de gehandicapte kinderen in de Chinese maatschappij. Zoveel mogelijk zelfredzaam maken waar mogelijk en de kinderen blijven verzorgen die 24 uur opvang en verzorging nodig hebben. Families ondersteunen die een kind met een beperking hebben.

Dit gaven we uit in 2021

€ 104.080

Maatschappelijk doel
81%
Beheer en administratie
12%
Werving
8%

Zo bereiken we ons doel

1. Permanente opvang, zorg, therapie en ontwikkeling bieden aan kinderen die niet meer in hun natuurlijke familie leven.
2. Families ondersteunen en zorg, therapie en ontwikkeling bieden, waardoor zij hun gehandicapte kind zelf kunnen grootbrengen.
3. Jongeren trainen op beroeps- en levensvaardigheden, waardoor zij zo zelfstandig mogelijk kunnen worden.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 84.093

(Directe) dienst- en hulpverlening
76%
Voorlichting en bewustwording
24%

Zo komen wij aan ons geld

Particulieren kunnen eenmalige donaties doen of worden kindsponsor en/of familiepartner. Kerken, bedrijven en andere organisaties geven algemene giften op eigen initiatief of aan een specifieke giftvraag.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 113.446

Particulieren
50%
Organisaties zonder winststreven
43%
Bedrijven
7%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 22.928

Overige reserves
100%