print PDF
CBF Erkenningspaspoort

International China Concern

Het bieden van liefde, kansen en mogelijkheden op een volwaardig bestaan voor Chinese verstoten kinderen met een handicap.
Info Sinds 1 januari 2017

Dit willen we oplossen

Verstoting en slechte verzorging van gehandicapte kinderen in China.

Dit is waar we trots op zijn

Kinderen en tieners die we redden van de dood en die vanuit uitzichtloze situatie zich ontwikkeld hebben tot zelfstandige en zelfverzekerde jong volwassenen.

Dit willen we bereiken
Acceptatie en het integreren van de gehandicapte kinderen in de Chinese maatschappij. Zoveel mogelijk zelfredzaam maken waar mogelijk en de kinderen blijven verzorgen die 24 uur opvang en verzorging nodig hebben. Families ondersteunen die voor hun gehandicapte kind willen zorgen.
Dit gaven we uit in 2017 € 57.248
 • Maatschappelijk doel 92%
 • Wervingskosten 2%
 • Kosten administratie en beheer 6%
Zo bereiken we ons doel
 1. Permanente opvang en zorg, scholing en ontwikkeling bieden.
 2. Families ondersteunen en diensten leveren waardoor zij hun gehandicapte kind zelf kunnen verzorgen.
 3. Sociale werkplaats en werkplekken.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 52.412
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 55.331
 • Particulieren 40%
 • Bedrijven 3%
 • Organisaties zonder winststreven 57%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 9.214
 • Overige reserves 100% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in China
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl