print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

It Fryske Gea

zorgen dat de natuur in Fryslân beschermd en behouden wordt
Info Sinds 1 juli 2001

Dit willen we oplossen

bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in de Fryslân.

Dit is waar we trots op zijn

- het in beheer hebben van en daardoor bescherming bieden aan ruim 20.650 hectare natuurterrein in Fryslân. - een groot draagvlak, zich uitend in de steun van meer dan 36.000 leden. Eén op de 7 huishoudens in Fryslân is lid van It Fryske Gea.

Dit willen we bereiken
versterken en verduurzamen biodiversiteit
Dit gaven we uit in 2018 € 9.719.000
 • Maatschappelijk doel 94%
 • Beheer en administratie 4%
 • Werving 2%
Zo bereiken we ons doel
 1. beheer en onderhoud van natuurgebied
 2. draagvlak verwerven voor natuurbescherming
 3. projecten uitvoeren voor kwaliteitsverbetering en uitbreiding natuurareaal
 4. fondsen werven voor realisatie van onze doelstellingen
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 9.133.000
 • Aankoop en beheer 73%
 • Voorlichting en bewustwording 25%
 • Overig 2%
Zo komen wij aan ons geld
Subsidies; voor o.a. natuurbeheer, openstelling van terreinen e.d. Inkomsten uit eigen exploitatie; zoals pacht terreinen en verhuur objecten. Bijdragen van de Nationale Postcode Loterij Fondsenwerving; donateursinkomsten, giften, nalatenschappen en sponsoring
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 9.155.000
 • Subsidies 57%
 • Verkopen en overig 18%
 • Particulieren 14%
 • Loterijen 10%
 • Bedrijven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 14.749.000
 • Bestemmingsreserves 48%
 • Continuïteitsreserve 45%
 • Bestemmingsfondsen 6%
Medewerkers Info 60 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Natuur en milieu
Doelgroepen Natuurgebieden
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl