Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


It Fryske Gea

zorgen dat de natuur in Fryslân beschermd en behouden wordt

Dit willen we oplossen

bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in de Fryslân

Dit is waar we trots op zijn

- het in beheer hebben van en daardoor bescherming bieden aan ruim 20.650 hectare natuurterrein in Fryslân. - een groot draagvlak, zich uitend in de steun van meer dan 36.000 leden. Eén op de 7 huishoudens in Fryslân is lid van It Fryske Gea

Medewerkers
59 fte
Vrijwilligers
400
Doelgroepen
Natuur en milieu
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2001

Dit willen we bereiken

versterken en verduurzamen biodiversiteit

Dit gaven we uit in 2020

€ 9.948.000

Maatschappelijk doel
94%
Beheer en administratie
4%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. beheer en onderhoud van natuurgebied
2. draagvlak verwerven voor natuurbescherming
3. projecten uitvoeren voor kwaliteitsverbetering en uitbreiding natuurareaal
4. fondsen werven voor realisatie van onze doelstellingen

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 9.343.000

Aankoop en beheer
76%
Voorlichting en bewustwording
20%
Overig
3%

Zo komen wij aan ons geld

Subsidies; voor o.a. natuurbeheer, openstelling van terreinen e.d. Inkomsten uit eigen exploitatie; zoals pacht terreinen en verhuur objecten. Bijdragen van de Nationale Postcode Loterij Fondsenwerving; donateursinkomsten, giften, nalatenschappen en sponsoring

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 11.389.000

Subsidies
58%
Particulieren
18%
Verkopen en overig
16%
Loterijen
8%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 17.681.000

Bestemmingsreserves
51%
Continuïteitsreserve
44%
Bestemmingsfondsen
5%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?