print PDF
CBF Erkenningspaspoort

It Fryske Gea

zorgen dat de natuur in Fryslân beschermd en behouden wordt
Info Sinds 1 juli 2001

Dit willen we oplossen

bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in de Fryslân.

Dit is waar we trots op zijn

- het in beheer hebben van en daardoor bescherming bieden aan ruim 20.650 hectare natuurterrein in Fryslân. - een groot draagvlak, zich uitend in de steun van meer dan 36.000 leden. Eén op de 7 huishoudens in Fryslân is lid van It Fryske Gea.

Dit willen we bereiken
versterken en verduurzamen biodiversiteit
Dit gaven we uit in 2018 € 9.719.000
 • Maatschappelijk doel 94%
 • Wervingskosten 2%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. beheer en onderhoud van natuurgebied
 2. draagvlak verwerven voor natuurbescherming
 3. projecten uitvoeren voor kwaliteitsverbetering en uitbreiding natuurareaal
 4. fondsen werven voor realisatie van onze doelstellingen
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 9.133.000
 • Aankoop en beheer 73%
 • Voorlichting en bewustwording 25%
 • Overig 2%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 9.155.000
 • Particulieren 14%
 • Bedrijven 0%
 • Loterijen 10%
 • Subsidies 57%
 • Overig 18%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 14.749.000
 • Continuïteitsreserve 45% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 48% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 6% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 60 fte
Vrijwilligers 0
Sector Natuur en milieu
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl