print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

It Fryske Gea

zorgen dat de natuur in Fryslân beschermd en behouden wordt
Info Sinds 1 juli 2001

Dit willen we oplossen

bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in de Fryslân

Dit is waar we trots op zijn

- het in beheer hebben van en daardoor bescherming bieden aan ruim 20.650 hectare natuurterrein in Fryslân. - een groot draagvlak, zich uitend in de steun van meer dan 36.000 leden. Eén op de 7 huishoudens in Fryslân is lid van It Fryske Gea

Dit willen we bereiken
versterken en verduurzamen biodiversiteit
Dit gaven we uit in 2020 € 9.948.000
 • Maatschappelijk doel 94%
 • Beheer en administratie 4%
 • Werving 2%
Zo bereiken we ons doel
1. beheer en onderhoud van natuurgebied
2. draagvlak verwerven voor natuurbescherming
3. projecten uitvoeren voor kwaliteitsverbetering en uitbreiding natuurareaal
4. fondsen werven voor realisatie van onze doelstellingen
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 9.343.000
 • Aankoop en beheer 76%
 • Voorlichting en bewustwording 20%
 • Overig 3%
Zo komen wij aan ons geld
Subsidies; voor o.a. natuurbeheer, openstelling van terreinen e.d. Inkomsten uit eigen exploitatie; zoals pacht terreinen en verhuur objecten. Bijdragen van de Nationale Postcode Loterij Fondsenwerving; donateursinkomsten, giften, nalatenschappen en sponsoring
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 11.389.000
 • Subsidies 58%
 • Particulieren 18%
 • Verkopen en overig 16%
 • Loterijen 8%
 • Bedrijven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 17.681.000
 • Bestemmingsreserves 51%
 • Continuïteitsreserve 44%
 • Bestemmingsfondsen 5%
Medewerkers Info 59 fte
Vrijwilligers Info 400
Sector Natuur en milieu
Doelgroepen Natuurgebieden
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl