Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


It Fryske Gea

zorgen dat de natuur in Fryslân beschermd en behouden wordt

Dit willen we oplossen

bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in de Fryslân

Dit is waar we trots op zijn

- het in beheer hebben van en daardoor bescherming bieden aan ruim 20.650 hectare natuurterrein in Fryslân. - een groot draagvlak, zich uitend in de steun van meer dan 36.000 leden. Eén op de 7 huishoudens in Fryslân is lid van It Fryske Gea

Medewerkers
64 fte
Vrijwilligers
400
Doelgroepen
Natuurgebieden
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2001

Dit willen we bereiken

versterken en verduurzamen biodiversiteit

Dit gaven we uit in 2021

€ 9.915.000

Maatschappelijk doel
94%
Beheer en administratie
5%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. beheer en onderhoud van natuurgebied
2. draagvlak verwerven voor natuurbescherming
3. projecten uitvoeren voor kwaliteitsverbetering en uitbreiding natuurareaal
4. fondsen werven voor realisatie van onze doelstellingen

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 9.300.000

Aankoop en beheer
73%
Voorlichting en bewustwording
25%
Overig
2%

Zo komen wij aan ons geld

Subsidies; voor o.a. natuurbeheer, openstelling van terreinen e.d. Inkomsten uit eigen exploitatie; zoals pacht terreinen en verhuur objecten. Bijdragen van de Nationale Postcode Loterij Fondsenwerving; donateursinkomsten, giften, nalatenschappen en sponsoring

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 11.950.000

Subsidies
49%
Verkopen en overig
31%
Particulieren
12%
Loterijen
8%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 19.730.000

Bestemmingsreserves
54%
Continuïteitsreserve
41%
Bestemmingsfondsen
5%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?