Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


IUCN NL

IUCN NL werkt aan wereldwijd veiligstellen van natuur als de basis voor al het leven op aarde.

Dit willen we oplossen

het wereldwijde verlies van biodiversiteit en ecosystemen.

Dit is waar we trots op zijn

Mijnbouw zorgt in de Filippijnen voor grootschalige problemen zoals vervuiling en kaalkap van bossen. Door samen te werken hebben tien lokale, door IUCN NL gesteunde organisaties met succes gelobbyd voor een belangrijke aanpassing van de mijnbouwwet, met meer oog voor milieu.

Medewerkers
43 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2005

Dit willen we bereiken

Wij werken aan een rechtvaardige wereld waarin natuur wordt gewaardeerd en beschermd. In 2021 vragen we aandacht voor de noodzaak om op mondiaal niveau de biodiversiteitscrisis te lijf te gaan. Door de aankoop van land stellen we het leefgebied van bedreigde soorten veilig.

Dit gaven we uit in 2020

€ 23.029.922

Maatschappelijk doel
94%
Beheer en administratie
4%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Natuurbeheer: het beschermen van bedreigde soorten en leefgebieden.
2. Het veiligstellen van de diensten die de natuur levert, zoals klimaatbestendigheid, voedselzekerheid en watervoorziening.
3. Het vergroenen van de economie.
4. Het vergroten van inspraak van burgers in ontwikkelingslanden over hun eigen leefomgeving.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 21.676.519

Aankoop en beheer
89%
Voorlichting en bewustwording
11%

Zo komen wij aan ons geld

IUCN NL verkrijgt haar financiering grotendeels uit meerjarige projecten. Anders dan veel andere goede doelen heeft IUCN NL geen donateurs of andere vaste inkomsten uit fondsenwerving. Uitzondering hierop zijn de private donoren die bijdragen aan ons Landaankoopfonds.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 23.291.316

Subsidies
84%
Loterijen
15%
Organisaties zonder winststreven
1%
Particulieren
0%
Bedrijven
0%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 2.680.060

Continuïteitsreserve
85%
Bestemmingsreserves
15%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?