Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


IUCN NL

IUCN NL werkt aan wereldwijd veiligstellen van natuur als de basis voor al het leven op aarde.

Dit willen we oplossen

het wereldwijde verlies van biodiversiteit.

Dit is waar we trots op zijn

Al ruim 20 jaar stellen we met ons Landaankoopfonds natuurorganisaties overal ter wereld in staat om belangrijke stukken natuur te kopen met als doel het uitbreiden, verbinden en veiligstellen van leefgebied voor bedreigde soorten.

Medewerkers
39 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2005

Dit willen we bereiken

Met nieuwe internationale programma's zetten we in op het duurzaam en inclusieve beheer van tropische bossen, het tegengaan van boscriminaliteit en het verbeteren van de territoriale rechten van inheemse volkeren.

Dit gaven we uit in 2021

€ 11.702.755

Maatschappelijk doel
91%
Beheer en administratie
6%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Het beschermen van bedreigde soorten en hun leefgebieden.
2. Het veiligstellen van de diensten die de natuur levert, zoals klimaatbestendigheid, voedselzekerheid en watervoorziening.
3. Natuurbeleid: wij verbinden Nederlands beleid met natuur en mens wereldwijd.
4. Wij ondersteunen lokale maatschappelijke organisaties en de inheemse gemeenschappen om zichzelf en de natuur te beschermen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 10.700.441

Aankoop en beheer
70%
Voorlichting en bewustwording
30%

Zo komen wij aan ons geld

IUCN NL verkrijgt haar financiering grotendeels uit meerjarige projecten. Anders dan veel andere goede doelen heeft IUCN NL geen donateurs of andere vaste inkomsten uit fondsenwerving. Uitzondering hierop zijn de private donoren die bijdragen aan ons Landaankoopfonds.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 10.983.815

Subsidies
77%
Loterijen
18%
Organisaties zonder winststreven
4%
Verkopen en overig
2%
Particulieren
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.955.895

Continuïteitsreserve
80%
Bestemmingsreserves
20%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?