print PDF
CBF Erkenningspaspoort

IUCN NL

IUCN NL werkt aan wereldwijd behoud van natuur als basis van de economie en maatschappelijk welzijn.
Info Sinds 1 juli 2005

Dit willen we oplossen

het wereldwijde verlies van biodiversiteit en ecosystemen.

Dit is waar we trots op zijn

Mijnbouw zorgt in de Filippijnen voor grootschalige problemen zoals vervuiling en kaalkap van bossen. Door samen te werken hebben tien lokale, door IUCN NL gesteunde organisaties met succes gelobbyd voor een belangrijke aanpassing van de mijnbouwwet, met meer oog voor milieu.

Dit willen we bereiken
In 2020 willen we bereikt hebben dat de waarde van ecosystemen en natuurlijk kapitaal zijn geïntegreerd in het Nederlandse (internationale) beleid en in de processen van de bedrijven uit ons netwerk. Net positive impact is een realiteit.
Dit gaven we uit in 2017 € 17.495.600
 • Maatschappelijk doel 95%
 • Wervingskosten 1%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Natuurbeheer: het beschermen van bedreigde soorten en leefgebieden.
 2. Het veiligstellen van de diensten die de natuur levert, zoals klimaatbestendigheid, voedselzekerheid en watervoorziening.
 3. Het vergroenen van de economie.
 4. Het vergroten van inspraak van burgers in ontwikkelingslanden over hun eigen leefomgeving.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 16.547.489
 • Aankoop en beheer 92%
 • Voorlichting en bewustwording 8%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 17.593.846
 • Particulieren 0%
 • Bedrijven 0%
 • Loterijen 9%
 • Organisaties zonder winststreven 1%
 • Subsidies 90%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 2.334.805
 • Continuïteitsreserve 77% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 23% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 37 fte
Vrijwilligers 0
Sector Natuur en milieu
Actief in 25 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl