Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


IUCN NL

IUCN NL werkt aan wereldwijd veiligstellen van natuur als de basis voor al het leven op aarde.

Dit willen we oplossen

het wereldwijde verlies van biodiversiteit.

Dit is waar we trots op zijn

Al ruim 20 jaar stellen we met ons Landaankoopfonds natuurorganisaties overal ter wereld in staat om belangrijke stukken natuur te kopen met als doel het uitbreiden, verbinden en veiligstellen van leefgebied voor bedreigde soorten.

Medewerkers
43 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2005

Dit willen we bereiken

Met nieuwe internationale programma's zetten we in op het duurzaam en inclusieve beheer van tropische bossen, het tegengaan van boscriminaliteit en het verbeteren van de territoriale rechten van inheemse volkeren.

Dit gaven we uit in 2020

€ 23.029.922

Maatschappelijk doel
94%
Beheer en administratie
4%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Het beschermen van bedreigde soorten en hun leefgebieden.
2. Het veiligstellen van de diensten die de natuur levert, zoals klimaatbestendigheid, voedselzekerheid en watervoorziening.
3. Natuurbeleid: wij verbinden Nederlands beleid met natuur en mens wereldwijd.
4. Wij ondersteunen lokale maatschappelijke organisaties en de inheemse gemeenschappen om zichzelf en de natuur te beschermen.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 21.676.519

Aankoop en beheer
89%
Voorlichting en bewustwording
11%

Zo komen wij aan ons geld

IUCN NL verkrijgt haar financiering grotendeels uit meerjarige projecten. Anders dan veel andere goede doelen heeft IUCN NL geen donateurs of andere vaste inkomsten uit fondsenwerving. Uitzondering hierop zijn de private donoren die bijdragen aan ons Landaankoopfonds.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 23.291.316

Subsidies
84%
Loterijen
15%
Organisaties zonder winststreven
1%
Particulieren
0%
Bedrijven
0%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 2.680.060

Continuïteitsreserve
85%
Bestemmingsreserves
15%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?