Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


IVN Natuureducatie

IVN verbindt mens en natuur. We laten jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is.

Dit willen we oplossen

De kloof tussen tussen mens en natuur wordt groter. Kinderen zitten 5 uur per dag achter een scherm. Stedelijke gebieden worden gekenmerkt door (lucht)vervuiling en verstening. Klimaatverandering bedreigt miljoenen en de biodiversiteit is de afgelopen 100 jaar met 70% afgenomen.

Dit is waar we trots op zijn

Met een landelijke organisatie bestaande uit beroepskrachten en vrijwilligers bereiken we jaarlijks honderdduizenden kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes beleven we samen hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is.

Medewerkers
153 fte
Vrijwilligers
6.759
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2007

Dit willen we bereiken

We streven naar een wereld waar het contact tussen mens en natuur weer vanzelfsprekend is. IVN is ervan overtuigd dat als mensen daadwerkelijk door de natuur geraakt worden, ze er beter voor willen zorgen, dat ze gezonder en gelukkiger worden en zich duurzamer gaan gedragen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 16.357.995

Maatschappelijk doel
95%
Beheer en administratie
4%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. We streven naar een (be)leefwereld waarin natuur een vanzelfsprekend onderdeel wordt van elk kinderleven.
2. IVN streeft naar een ‘groene revolutie’ waarin mensen de natuur gaan gebruiken om gezond te blijven of beter te worden.
3. IVN wil bijdragen aan een wereld waarin mensen natuurlijke tuinen hebben en samen de wijk, schoolpleinen en zorginstellingen vergroenen.
4. IVN wil als dé natuuropleider mensen bereiken via de Nationale Parken, recreatieondernemers en de dagelijkse activiteiten van de afdelingen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 15.601.622

Voorlichting en bewustwording
100%

Zo komen wij aan ons geld

IVN Natuureducatie is trots benificient van de Nationale Postcodeloterij. Naast contributies en donaties van particulieren en bedrijven ontvangen wij middelen van de Rijksoverheid, provincies en gemeenten voor ons werk.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 16.548.185

Subsidies
59%
Verkopen en overig
12%
Organisaties zonder winststreven
11%
Loterijen
10%
Bedrijven
5%
Particulieren
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 3.189.430

Continuïteitsreserve
88%
Bestemmingsreserves
12%
Bestemmingsfondsen
0%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?