Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


IZB

‘Wij staan voor zending in Nederland. Wij geloven dat zending Gods eigen werk is. We willen Zijn boodschap helpen verspreiden.

Dit willen we oplossen

‘Het meest onmenselijke wat je een mens kunt aandoen is hem of haar het evangelie te onthouden in de existentiële crises van zijn of haar leven’, zei de theoloog J. Verkuyl ooit. Het is onze passie dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem navolgen.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn dankbaar voor kerkelijke gemeenten die de missionaire roeping verstaan; voor gemeenteleden die in woord en daad Jezus navolgen, voor prille geloofsgemeenschappen waarin mensen het evangelie delen, voor mensen die tot geloof komen.

Medewerkers
27 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 oktober 2005

Dit willen we bereiken

Met onze kennis en ervaring willen wij daarom de kerk en de plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het vervullen van hun missionaire roeping. We zien niets liever dan dat mensen het bevrijdende evangelie van Jezus Christus ontdekken, Hem gaan volgen in hun dagelijks leven.

Dit gaven we uit in 2021

€ 2.521.180

Maatschappelijk doel
82%
Werving
10%
Beheer en administratie
7%

Zo bereiken we ons doel

1. We ondersteunen kerkenraden en gemeenteleden tot een missionaire levensstijl.
2. We geven missionaire toerusting, starten en begeleiden missionaire initiatieven en geven nascholing aan predikanten.
3. We ondersteunen op diverse plaatsen in ons land pioniersplekken; kleinschalige nieuwe initiatieven van kerk-zijn.
4. In de zomer zijn we actief betrokken bij missionair werk op campings. Daarmee geven we ook een impuls aan de toerusting onder jongeren

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.076.315

Evangelisatie en zending
90%
Voorlichting en bewustwording
10%

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten komen van 16.000 leden, van honderden kerken in Nederland en van vele donateurs. We krijgen geld van vermogensfondsen, van ondernemers en van luisteraars naar onze Podcasts.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.534.411

Particulieren
53%
Organisaties zonder winststreven
39%
Bedrijven
7%
Verkopen en overig
- 2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 2.220.326

Continuïteitsreserve
63%
Bestemmingsreserves
23%
Bestemmingsfondsen
15%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?