print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

IZB

‘Wij staan voor zending in Nederland. Wij geloven dat zending Gods eigen werk is. We willen Zijn boodschap helpen verspreiden.
Info Sinds 1 oktober 2005

Dit willen we oplossen

‘Het meest onmenselijke wat je een mens kunt aandoen is hem of haar het evangelie te onthouden in de existentiële crises van zijn of haar leven’, zei de theoloog J. Verkuyl ooit. Het is onze passie dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem navolgen.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn dankbaar voor kerkelijke gemeenten die de missionaire roeping verstaan; voor gemeenteleden die in woord en daad Jezus navolgen, voor prille geloofsgemeenschappen waarin mensen het evangelie delen, voor mensen die tot geloof komen.

Dit willen we bereiken
Met onze kennis en ervaring willen wij daarom de kerk en de plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het vervullen van hun missionaire roeping. We zien niets liever dan dat mensen het bevrijdende evangelie van Jezus Christus ontdekken, Hem gaan volgen in hun dagelijks leven.
Dit gaven we uit in 2018 € 2.215.765
 • Maatschappelijk doel 82%
 • Beheer en administratie 10%
 • Werving 9%
Zo bereiken we ons doel
 1. We ondersteunen kerkenraden en gemeenteleden tot een missionaire levensstijl.
 2. We geven missionaire toerusting, starten en begeleiden missionaire initiatieven en geven nascholing aan predikanten.
 3. We ondersteunen op diverse plaatsen in ons land pioniersplekken; kleinschalige nieuwe initiatieven van kerk-zijn.
 4. In de zomer zijn we actief betrokken bij missionair werk op campings. Daarmee geven we ook een impuls aan de toerusting onder jongeren
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 1.808.587
 • Evangelisatie en zending 93%
 • Voorlichting en bewustwording 7%
Zo komen wij aan ons geld
Onze inkomsten komen van 16.000 leden, van honderden kerken in Nederland en van vele donateurs. We krijgen geld van vermogensfondsen, van ondernemers en van luisteraars naar onze Podcasts.
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 2.160.035
 • Organisaties zonder winststreven 55%
 • Particulieren 33%
 • Verkopen en overig 10%
 • Bedrijven 3%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 2.597.223
 • Bestemmingsreserves 50%
 • Continuïteitsreserve 38%
 • Bestemmingsfondsen 13%
Medewerkers Info 25 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Religie en levensbeschouwing
Doelgroepen 3 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl