print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Jantje Beton

Jantje Beton zet zich samen met kinderen in voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd.
Info Sinds 1 januari 1998

Dit willen we oplossen

Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder. Ondanks dat het essentieel is voor hun gezonde ontwikkeling. Uit recent onderzoek (Jantje Beton/Kantar Public) blijkt dat 3 op de 10 kinderen nooit of slechts één keer per week buitenspeelt (t.o.v. 1 op de 5 in 2013).

Dit is waar we trots op zijn

Aanpak gericht op onderwijs en spin-off. Resultaat:100 schoolspeelpleinen en de Jantje Beton Aanpak (samen met kinderen werken aan verbetering van speelomgeving). Vervolg: met IVN de Buitenlesdag (2.400 scholen). Aanpak is succesvol, passen we toe in alle projecten in buurten.

Dit willen we bereiken
We hebben als droom dat in 2032 weer alle kinderen in Nederland minimaal 1 uur per dag intensief spelen! Spelen is namelijk niet alleen leuk, maar onmisbaar in een gezonde ontwikkeling van kinderen. Door te spelen leren kinderen dingen die ze de rest van hun leven nodig hebben.
Dit gaven we uit in 2018 € 5.695.888
 • Maatschappelijk doel 82%
 • Wervingskosten 16%
 • Kosten administratie en beheer 2%
Zo bereiken we ons doel
 1. DE SPEELSE BUURT: We werken samen met kinderen aan meer Speelse Buurten om onze droom dichter bij te brengen.
 2. EXTRA STEUN VOOR KWETSBARE KINDEREN: We doen speciale projecten waarbij spelen en bewegen wordt ingezet om kinderen te versterken.
 3. LANDELIJKE SPEELACTIES: We organiseren acties om buitenspelente stimuleren zoals de Buitenlesdag en de Buitenspeeldag.
 4. ONDERSTEUNEN VAN RUIM 500 SPEELTUINEN: We ondersteunen speeltuinen zodat de kwaliteit verbetert en nóg meer kinderen kunnen spelen
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 4.676.256
 • Voorlichting en bewustwording 12%
 • Recreatie, ontspanning en vakanties 88%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 4.679.176
 • Particulieren 50%
 • Bedrijven 2%
 • Loterijen 34%
 • Subsidies 11%
 • Organisaties zonder winststreven 3%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 8.355.912
 • Continuïteitsreserve 32% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 67% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 0% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 29 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl