Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Jeugd met een Opdracht

God kennen en Hem bekend maken.

Dit willen we oplossen

De wereld zoekt naar vrede, liefde, hoop. Joods-christelijke waarden brokkelen af. Ontkerkelijking in Nederland neemt toe. Kerkgemeenschappen zijn weinig missionair. Christenen moeten getraind worden om in deze wereld hun plek in te nemen in alle terreinen van de maatschappij.

Dit is waar we trots op zijn

Door onze trainingen veranderen mensen in hun geloof in God en in hun betrokkenheid bij de samenleving. Mensen die nog nooit het evangelie hebben gehoord krijgen daartoe de gelegenheid. Mensen in fysieke nood, die wij helpen, ervaren ook geestelijke en emotionele hulp.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
229
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 2017

Dit willen we bereiken

Vanuit een bijbels christelijke wereldbeschouwing wil Jeugd met een Opdracht individuen, gemeenschappen en levensterreinen beïnvloeden. We geloven dat het onderwijs van Jezus Christus en de bredere boodschap van de bijbel hoop geven dat situaties en personen kunnen veranderen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 3.283.143

Maatschappelijk doel
97%
Beheer en administratie
3%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Evangelisatie door campagnes en relatienetwerken in Nederland en in het buitenland
2. Training door fulltime en deeltijd cursussen en scholen in Nederland en in het buitenland
3. Hulpverlenings- en ontwikkelingsprojecten in Nederland en in het buitenland.
4. Jongeren mobiliseren en betrekken bij het bereiken van deze doelen (evangelisatie, training en hulpverlening).

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 3.175.664

Educatie, opleidingen en cursussen
54%
(Directe) dienst- en hulpverlening
25%
Evangelisatie en zending
21%

Zo komen wij aan ons geld

Overeenkomstig de gedecentraliseerde structuur van JmeO, rust ook de primaire verantwoordelijkheid voor verwerving van de benodigde (financiële) middelen bij de lokale teams en bases. Zij bouwen en cultiveren een eigen kring van vrienden/donateurs.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 3.934.184

Particulieren
62%
Verkopen en overig
33%
Organisaties zonder winststreven
3%
Bedrijven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 3.663.997

Bestemmingsreserves
76%
Bestemmingsfondsen
16%
Continuïteitsreserve
8%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?