print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Jeugd met een Opdracht

God kennen en Hem bekend maken.
Info Sinds 1 januari 2017

Dit willen we oplossen

De wereld zoekt naar vrede, liefde, hoop. Joods-christelijke waarden brokkelen af. Ontkerkelijking in Nederland neemt toe. Kerkgemeenschappen zijn weinig missionair. Christenen moeten getraind worden om in deze wereld hun plek in te nemen in alle terreinen van de maatschappij.

Dit is waar we trots op zijn

Door onze trainingen veranderen mensen in hun geloof in God en in hun betrokkenheid bij de samenleving. Mensen die nog nooit het evangelie hebben gehoord krijgen daartoe de gelegenheid. Mensen in fysieke nood, die wij helpen, ervaren ook geestelijke en emotionele hulp.

Dit willen we bereiken
Vanuit een bijbels christelijke wereldbeschouwing wil Jeugd met een Opdracht individuen, gemeenschappen en levensterreinen beïnvloeden. We geloven dat het onderwijs van Jezus Christus en de bredere boodschap van de bijbel hoop geven dat situaties en personen kunnen veranderen.
Dit gaven we uit in 2017 € 3.102.291
 • Maatschappelijk doel 95%
 • Wervingskosten 0%
 • Kosten administratie en beheer 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. Evangelisatie door campagnes en relatienetwerken in Nederland en in het buitenland
 2. Training door fulltime en deeltijd cursussen en scholen in Nederland en in het buitenland
 3. Hulpverlenings- en ontwikkelingsprojecten in Nederland en in het buitenland.
 4. Jongeren mobiliseren en betrekken bij het bereiken van deze doelen (evangelisatie, training en hulpverlening).
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 2.943.600
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 15%
 • Evangelisatie en zending 18%
 • Educatie, opleidingen en cursussen 67%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 3.151.544
 • Particulieren 51%
 • Bedrijven 0%
 • Organisaties zonder winststreven 0%
 • Overig 49%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 2.516.705
 • Continuïteitsreserve 11% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 78% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 10% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 125
Sector Religie en levensbeschouwing
Actief in 45 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl