print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Jeugd met een Opdracht

God kennen en Hem bekend maken.
Info Sinds 1 januari 2017

Dit willen we oplossen

De wereld zoekt naar vrede, liefde, hoop. Joods-christelijke waarden brokkelen af. Ontkerkelijking in Nederland neemt toe. Kerkgemeenschappen zijn weinig missionair. Christenen moeten getraind worden om in deze wereld hun plek in te nemen in alle terreinen van de maatschappij.

Dit is waar we trots op zijn

Door onze trainingen veranderen mensen in hun geloof in God en in hun betrokkenheid bij de samenleving. Mensen die nog nooit het evangelie hebben gehoord krijgen daartoe de gelegenheid. Mensen in fysieke nood, die wij helpen, ervaren ook geestelijke en emotionele hulp.

Dit willen we bereiken
Vanuit een bijbels christelijke wereldbeschouwing wil Jeugd met een Opdracht individuen, gemeenschappen en levensterreinen beïnvloeden. We geloven dat het onderwijs van Jezus Christus en de bredere boodschap van de bijbel hoop geven dat situaties en personen kunnen veranderen.
Dit gaven we uit in 2018 € 3.133.302
 • Wervingskosten 0%
 • Kosten administratie en beheer 4%
 • Maatschappelijk doel 95%
Zo bereiken we ons doel
 1. Evangelisatie door campagnes en relatienetwerken in Nederland en in het buitenland
 2. Training door fulltime en deeltijd cursussen en scholen in Nederland en in het buitenland
 3. Hulpverlenings- en ontwikkelingsprojecten in Nederland en in het buitenland.
 4. Jongeren mobiliseren en betrekken bij het bereiken van deze doelen (evangelisatie, training en hulpverlening).
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 2.989.166
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 16%
 • Evangelisatie en zending 18%
 • Educatie, opleidingen en cursussen 65%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 3.274.584
 • Bedrijven 1%
 • Organisaties zonder winststreven 3%
 • Overig 43%
 • Particulieren 54%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 2.637.021
 • Bestemmingsfondsen 10%
 • Continu├»teitsreserve 11%
 • Bestemmingsreserves 80%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 220
Sector Religie en levensbeschouwing
Actief in 46 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl