print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Jeugd met een Opdracht

God kennen en Hem bekend maken.
Info Sinds 1 januari 2017

Dit willen we oplossen

De wereld zoekt naar vrede, liefde, hoop. Joods-christelijke waarden brokkelen af. Ontkerkelijking in Nederland neemt toe. Kerkgemeenschappen zijn weinig missionair. Christenen moeten getraind worden om in deze wereld hun plek in te nemen in alle terreinen van de maatschappij.

Dit is waar we trots op zijn

Door onze trainingen veranderen mensen in hun geloof in God en in hun betrokkenheid bij de samenleving. Mensen die nog nooit het evangelie hebben gehoord krijgen daartoe de gelegenheid. Mensen in fysieke nood, die wij helpen, ervaren ook geestelijke en emotionele hulp.

Dit willen we bereiken
Vanuit een bijbels christelijke wereldbeschouwing wil Jeugd met een Opdracht individuen, gemeenschappen en levensterreinen beïnvloeden. We geloven dat het onderwijs van Jezus Christus en de bredere boodschap van de bijbel hoop geven dat situaties en personen kunnen veranderen.
Dit gaven we uit in 2020 € 2.904.262
 • Maatschappelijk doel 96%
 • Beheer en administratie 3%
 • Werving 0%
Zo bereiken we ons doel
1. Evangelisatie door campagnes en relatienetwerken in Nederland en in het buitenland
2. Training door fulltime en deeltijd cursussen en scholen in Nederland en in het buitenland
3. Hulpverlenings- en ontwikkelingsprojecten in Nederland en in het buitenland.
4. Jongeren mobiliseren en betrekken bij het bereiken van deze doelen (evangelisatie, training en hulpverlening).
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 2.799.786
 • Educatie, opleidingen en cursussen 63%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 21%
 • Evangelisatie en zending 16%
Zo komen wij aan ons geld
Overeenkomstig de gedecentraliseerde structuur van JmeO, rust ook de primaire verantwoordelijkheid voor verwerving van de benodigde (financiële) middelen bij de lokale teams en bases. Zij bouwen en cultiveren een eigen kring van vrienden/donateurs.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 3.082.476
 • Particulieren 62%
 • Verkopen en overig 36%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Bedrijven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 3.031.221
 • Bestemmingsreserves 78%
 • Bestemmingsfondsen 13%
 • Continuïteitsreserve 10%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 234
Sector Religie en levensbeschouwing
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in 34 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl