Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Johan Cruyff Foundation

Ons doel is zoveel mogelijk kinderen de ruimte te geven om te sporten met speciale aandacht voor kwetsbare kinderen en duurzaamheid.

Dit willen we oplossen

We zetten ons in voor (kwetsbare) kinderen, dat ze kunnen sporten en spelen. De trend is dat kinderen: - inactiever worden - meer binnen achter een scherm zitten - minder veilige ruimte hebben om te sporten/spelen - opgroeien in een complexe maatschappij

Dit is waar we trots op zijn

We hebben sinds 1997 al meer dan 650 veilige ruimtes gecreëerd waarbij we meer dan 150.000 kinderen per week ontwikkelen dmv sport en spel wereldwijd.

Medewerkers
18 fte
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 2006

Dit willen we bereiken

We willen meer ruimte bieden zodat kinderen ervaren dat sporten en spelen leuk is. Als je daar vroeg mee begint, is de kans groot dat een kind ook de rest van zijn leven blijft bewegen. En kinderen die meer bewegen zijn gelukkiger, doen het beter op school en in de maatschappij.

Dit gaven we uit in 2021

€ 5.617.571

Maatschappelijk doel
91%
Werving
8%
Beheer en administratie
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Ondersteuning van projecten voor kinderen met een handicap.
2. Aanleg van (Speciale) Cruyff Courts om een veilige plek te bieden, waarop ook het programma Heroes of the Cruyff Courts wordt gedraaid.
3. Realisatie van Schoolplein14 bij (speciaal) basisonderwijs.
4. Organisatie/ondersteuning van sportevenementen voor jeugd (Open Dag, Cruyff Courts 6vs6, AZC Tour)

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 5.119.804

Recreatie, sport en wensvervulling
90%
Voorlichting en bewustwording
10%

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten komen vnl vanuit loterijorganisaties, daarnaast vanuit sponsorovereenkomsten en fondsenwervende evenementen. Onze reserves bestaan uit de continuïteits-, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. Overige reserves krijgen een bestemming iom het bestuur in 2022.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 6.552.108

Loterijen
49%
Organisaties zonder winststreven
19%
Bedrijven
17%
Verkopen en overig
12%
Particulieren
3%
Subsidies
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 5.077.539

Bestemmingsreserves
44%
Continuïteitsreserve
33%
Overige reserves
14%
Bestemmingsfondsen
9%