Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Johan Ferrier Fonds

Het Johan Ferrier Fonds ondersteunt particuliere initiatieven op het gebied van onderwijs, maatschappijopbouw en cultuur in Suriname.

Dit willen we oplossen

Het Johan Ferrier Fonds wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs en de maatschappijopbouw in Suriname.Tevens wil het Johan Ferrier Fonds een bijdrage leveren een behoud en ontwikkeling van cultuur in Suriname

Dit is waar we trots op zijn

Sinds de oprichting in 2009 heeft het Johan Ferrier Fonds ruim 25 projecten financieel kunnen helpen bij de realisatie ervan. Het Fonds beschikt inmiddels over een groot aantal trouwe donateurs.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Suriname

Sinds 1 juni 2021

Dit willen we bereiken

Het Johan Ferrier Fonds richt zich met name op projecten in Suriname die geïnitieerd worden door Surinamers met het doel de cultuur in stand te houden (erfgoed) en het onderwijs te verbeteren waardoor met name jongeren meer kansen krijgen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 13.010

Maatschappelijk doel
93%
Werving
5%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Het Johan Ferrier Fonds beoordeelt projectaanvragen en bij een positieve uitslag ondersteunt zij die met maximaal € 3.000.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 12.082

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

het Fonds zet zich in voor • Publieksvoorlichting ten behoeve van zowel doelbesteding als fondsenwerving; • Fondsenwerving, ten behoeve van financiering van de projecten die het fonds wil faciliteren.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 9.146

Particulieren
81%
Verkopen en overig
19%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 46.435

Overige reserves
82%
Bestemmingsreserves
18%