Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Johanniter Nederland

Kwetsbare mensen fijne momenten bezorgen.

Dit willen we oplossen

Wij zetten ons in voor mensen in onze samenleving die om welke reden dan ook kwetsbaar zijn. Dit kunnen oude of zieke mensen zijn, mensen in een sociaal isolement of mensen die vanwege een andere oorzaak ondersteuning nodig hebben.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn trots op onze warme Johanniter aanpak, naast praktische hulp en zorg, gaat het vooral om aandacht, welzijn en welbevinden.

Medewerkers
3 fte
Vrijwilligers
4.000
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2002

Dit willen we bereiken

Bijdragen aan het welzijn en welbevinden van de mensen voor wie wij ons inzetten.

Dit gaven we uit in 2021

€ 569.922

Maatschappelijk doel
83%
Beheer en administratie
11%
Werving
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Lokale vrijwilligersgroepen, veelal verbonden aan een zorginstelling, bieden kwetsbare mensen ondersteuning en leuke momenten.
2. Vakanties voor kwetsbare mensen die aandacht en/of zorg nodig hebben. Wij blijven ook buiten de vakanties met hen in contact.
3. Het kosteloos ter beschikking van rolstoelbussen aan zorginstellingen zodat ook mensen die rolstoelgebonden zijn er op uit kunnen.
4. Ondersteunen van vrijwilligers zodat zij goed in staat zijn bij te dragen aan een optimale kwaliteit van leven van kwetsbare mensen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 470.863

Recreatie, sport en wensvervulling
50%
(Directe) dienst- en hulpverlening
49%
Overig
1%

Zo komen wij aan ons geld

Via externe financiering.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 631.144

Organisaties zonder winststreven
64%
Verkopen en overig
27%
Particulieren
9%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 409.052

Bestemmingsreserves
79%
Bestemmingsfondsen
21%