print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Johanniter Nederland

Kwetsbare mensen fijne momenten bezorgen.
Info Sinds 1 juli 2002

Dit willen we oplossen

Wij zetten ons in voor mensen in onze samenleving die om welke reden dan ook kwetsbaar zijn. Dit kunnen oude of zieke mensen zijn, maar ook dak- en thuislozen of mensen die vanwege een andere oorzaak ondersteuning nodig hebben.

Dit is waar we trots op zijn

Mensen die met een Johanniter vakantie meegaan, leven helemaal op door alle zorg en aandacht die ze krijgen. Dit effect houdt ook na de vakantie vaak aan; gasten blijven "in handen" van onze organisatie/vrijwilligers.

Dit willen we bereiken
Ons doel is ontzorgen, plezier bieden en voorkomen van eenzaamheid. Dit doen wij met hulp van ongeveer 4.000 vrijwilligers.
Dit gaven we uit in 2018 € 527.825
 • Maatschappelijk doel 82%
 • Wervingskosten 4%
 • Kosten administratie en beheer 15%
Zo bereiken we ons doel
 1. Lokale vrijwilligersgroepen, veelal verbonden aan een zorginstelling, bieden kwetsbare mensen ondersteuning en leuke momenten.
 2. Vakanties voor kwetsbare mensen die aandacht en/of zorg nodig hebben (evt. met mantelzorger).
 3. Ondersteunen van vrijwilligers zodat zij goed in staat zijn bij te dragen aan een optimale kwaliteit van leven van kwetsbare men
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 430.960
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 26%
 • Recreatie, ontspanning en vakanties 73%
 • Overig 1%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 522.830
 • Organisaties zonder winststreven 87%
 • Overig 13%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 292.970
 • Continuïteitsreserve 11% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 31% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 58% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 4 fte
Vrijwilligers 4.000
Sector Welzijn
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl