print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Kansarmen Sri Lanka

Het doel is het verhogen van de kwaliteiten van leven van de (meest) kansarmen inwoners van Sri Lanka.
Info Sinds 1 maart 2019

Dit willen we oplossen

Het verhogen van de kwaliteit van leven van de (meest) kansarmen inwoners van Sri Lanka

Dit is waar we trots op zijn

Dat er in de periode van 2006 t/m 2017 ruim 200 projecten zijn gerealiseerd en daarmee tenminste 75.000 personen hebben bereikt.

Dit willen we bereiken
De armste scholen, gemeenschappen, huizen voor gehandicapten en bejaarden voorzien van veilig en schoon drinkwater en sanitatie. Schoon drinkwater geeft economische impulsen.
Dit gaven we uit in 2018 € 100.158
  • Maatschappelijk doel 90%
  • Wervingskosten 0%
  • Kosten administratie en beheer 10%
Zo bereiken we ons doel
  1. Veilig en schoon drinkwater bij scholen middels waterputten en/of waterleiding vanuit de bergen.
  2. De gemeenschappen voorzien van schoon en veilig sanitair.
  3. Gezondheidslessen verzorgen op plattelandsscholen door lessen over gebruik van drinkwater, lichamelijke verzorging en gezonde leefomgeving.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 90.172
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 117.755
  • Particulieren 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 89.571
  • Overige reserves 100% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Sri Lanka
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl