Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Kansarmen Sri Lanka

Het doel is het verhogen van de kwaliteiten van leven van de (meest) kansarmen inwoners van Sri Lanka.

Dit willen we oplossen

Het verhogen van de kwaliteit van leven van de (meest) kansarmen inwoners van Sri Lanka. Dit doen we door het leveren van schoon drinkwater, hetzij door het slaan van waterputten hetzij door drinkwater uit de bergen te halen.

Dit is waar we trots op zijn

Dat er in de periode van 2006 t/m 2022 meer 250 projecten zijn gerealiseerd en daarmee tenminste 130.000 personen hebben bereikt. N.a.v. van 250 projecten is er een tentoonstelling, geopend door de ambassadeur van Sri Lanka, geweest die door vele personen bezocht is.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Sri Lanka

Sinds 1 maart 2019

Dit willen we bereiken

De armste scholen, gemeenschappen, huizen voor gehandicapten en bejaarden voorzien van veilig en schoon drinkwater en sanitatie. Schoon drinkwater geeft economische impulsen zoals betere leerkrachten en het realiseren van groentetuinen voor hun eigen voorziening.

Dit gaven we uit in 2021

€ 42.287

Maatschappelijk doel
95%
Beheer en administratie
5%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Veilig en schoon drinkwater bij scholen middels waterputten en/of waterleiding vanuit de bergen.
2. De gemeenschappen voorzien van schoon en veilig sanitair.
3. Gezondheidslessen verzorgen op plattelandsscholen door lessen over gebruik van drinkwater, lichamelijke verzorging en gezonde leefomgeving.
4. Door schoon drinkwater en gezien de economische toestand van Sri Lanka is een eigen groentetuin belangrijk.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 40.142

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Inkomsten via donateurs, giften, legaten en vanuit vermogensfondsen

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 125.358

Particulieren
97%
Organisaties zonder winststreven
3%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 193.779

Overige reserves
100%