Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Kenya Project Etten-Leur

Wij willen Luo weduwen een kans geven om aan een soort slavenbestaan te ontkomen door hen zelfstandig te laten worden en zijn.

Dit willen we oplossen

Wanneer bij het Luo volk in Kenia een vrouw weduwe wordt, dan is het gebruik dat zij (en haar evt. kinderen) aan haar schoonfamilie wordt vererfd. Dit gebruik is vaak oorzaak van veel sexueel en lichamelijk geweld. Veel weduwen willen dit niet maar hebben geen keus.

Dit is waar we trots op zijn

Toename zelfstandigheid en zelfvertrouwen weduwen. Ze hebben betere huisvesting, kleding, schoeisel. Ze verbouwen en/of verkopen voedsel en eten beter. Er is meer onderlinge solidariteit en hun kinderen gaan naar het voortgezet onderwijs. Ze krijgen meer respect van hun omgeving.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
20
Doelgroepen
Actief in
Kenia

Sinds 1 september 2017

Dit willen we bereiken

Onze stichting tracht deze vorm van moderne slavernij te stoppen, door Luo weduwen financieel zelfstandig te leren zijn. Wij helpen hen o.a. met geld waarmee een eigen of collectief bedrijfje opgezet wordt. De inkomsten hieruit helpen mee in een eigen zelfstandig levensonderhoud.

Dit gaven we uit in 2021

€ 121.460

Maatschappelijk doel
98%
Werving
2%
Beheer en administratie
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Vraaggestuurde projecten realiseren, conform drie prioriteiten:
2. 1. Core business; wat hebben de weduwen beslist nodig om een zelfstandig bestaan op te bouwen?
3. 2. Necessary; welke zaken zijn nodig om de weduwen een beter leven te geven?
4. 3. Nice to have; fijn om te hebben maar niet strikt noodzakelijk.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 118.687

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

fondsenwerving bij vermogensfondsen en bedrijven; giften van particulieren; inkomsten uit winkeltje en markten.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 127.640

Organisaties zonder winststreven
71%
Particulieren
22%
Bedrijven
7%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 23.890

Bestemmingsreserves
91%
Overige reserves
9%