print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Kenya Project Etten-Leur

Wij willen Luo weduwen een kans geven om aan een soort slavenbestaan te ontkomen door hen zelfstandig te laten worden en zijn.
Info Sinds 1 september 2017

Dit willen we oplossen

Wanneer bij het Luo volk in Kenia een vrouw weduwe wordt, dan is het gebruik dat zij (en haar evt. kinderen) aan haar schoonfamilie wordt vererfd. Dit gebruik is vaak oorzaak van veel sexueel en lichamelijk geweld. Veel weduwen willen dit niet maar hebben geen keus.

Dit is waar we trots op zijn

Toename zelfstandigheid en zelfvertrouwen weduwen. Ze hebben betere huisvesting, kleding, schoeisel. Ze verbouwen en/of verkopen voedsel en eten beter. Er is meer onderlinge solidariteit en hun kinderen gaan naar het voortgezet onderwijs. Ze krijgen meer respect van hun omgeving.

Dit willen we bereiken
Onze stichting tracht deze vorm van moderne slavernij te stoppen, door Luo weduwen financieel zelfstandig te leren zijn. Wij helpen hen o.a. met geld waarmee een eigen of collectief bedrijfje opgezet wordt. De inkomsten hieruit helpen mee in een eigen zelfstandig levensonderhoud.
Dit gaven we uit in 2017 € 83.640
 • Maatschappelijk doel 99%
 • Wervingskosten 0%
 • Kosten administratie en beheer 0%
Zo bereiken we ons doel
 1. Vraaggestuurde projecten realiseren, conform drie prioriteiten:
 2. 1. Core business; wat hebben de weduwen beslist nodig om een zelfstandig bestaan op te bouwen?
 3. 2. Necessary; welke zaken zijn nodig om de weduwen een beter leven te geven?
 4. 3. Nice to have; fijn om te hebben maar niet strikt noodzakelijk.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 82.957
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 72.551
 • Particulieren 49%
 • Bedrijven 8%
 • Organisaties zonder winststreven 43%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 10.364
 • Bestemmingsreserves 12% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 88% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 21
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Kenia
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl