Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Kerk in Actie

Kerk in Actie wil namens/via de Protestantse kerken in Nederland mensen in Nederland en wereldwijd hoop bieden en tot hun recht laten komen.

Dit willen we oplossen

Kerk in Actie wil de ongelijkheid in de wereld tegengaan. Wij willen delen met mensen die het minder hebben. We willen mensen zonder geloof in de toekomst weer hoop, geloof en liefde bieden.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots op ons netwerk van christenen, waarmee we wereldwijd in actie komen. Wij in Nederland, zij in hun eigen land. Kerken kennen de situatie ter plaatse en bieden naast materiƫle ook geestelijke hulp. Ze blijven als de nood voorbij is. Samen zijn we de kerk in actie.

Medewerkers
50 fte
Vrijwilligers
20
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2005

Dit willen we bereiken

Mensen in nood een veilige plek bieden. Kwetsbare kinderen tot hun recht laten komen. Armoede bestrijden in Nederland en wereldwijd. Ons geloof delen en mensen bemoedigen. Christenen in minderheidssituaties steunen om zich in te zetten voor hun samenleving.

Dit gaven we uit in 2020

€ 26.885.000

Maatschappelijk doel
86%
Werving
12%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Noodhulp, rampenpreventie, vluchtelingenhulp, kinderarbeid en jeugdwerkloosheid stoppen, mensen een inkomen bieden en kracht via de Bijbel.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 22.988.000

(Directe) dienst- en hulpverlening
71%
Evangelisatie en zending
29%

Zo komen wij aan ons geld

- Collectes in kerkdiensten - Donateurs - Fondsen en stichtingen

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 28.342.000

Particulieren
83%
Organisaties zonder winststreven
16%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 26.623.000

Bestemmingsreserves
85%
Bestemmingsfondsen
15%