print PDF
CBF Erkenningspaspoort

KidsRights

Kinderen zijn changemakers. Wij brengen kinderrechten wereldwijd onder de aandacht en samen met kinderen de wereld in beweging.
Info Sinds 1 juli 2013

Dit willen we oplossen

KidsRights werkt samen met kinderen aan een wereld waarin kinderrechten worden gewaarborgd. KidsRights is ervan overtuigd dat kinderrechten beter nageleefd worden wanneer kinderen zelf meebeslissen over de zaken die hen direct aangaan en zij zelf in actie kunnen komen.

Dit is waar we trots op zijn

De Internationale Kindervredesprijs, jaarlijks uitgereikt aan een kind dat zich op bijzondere wijze inzet voor kinderrechten wereldwijd.

Dit willen we bereiken
KidsRights zorgt ervoor dat kinderen gehoord worden. Samen met kinderen vragen wij wereldwijd aandacht voor de kracht van kinderen als changemakers en voor de Rechten van het Kind. KidsRights biedt hen een internationaal podium om hun boodschap te delen.
Dit gaven we uit in 2018 € 2.113.672
 • Maatschappelijk doel 75%
 • Wervingskosten 15%
 • Kosten administratie en beheer 10%
Zo bereiken we ons doel
 1. Internationale Kindervredesprijs
 2. KidsRights Index
 3. Global Changemaking Platform (KidsRights Movement)
 4. Onderzoek
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 1.588.660
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 33%
 • Voorlichting en bewustwording 67%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 1.783.273
 • Particulieren 48%
 • Bedrijven 22%
 • Organisaties zonder winststreven 25%
 • Overig 6%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 690.817
 • Continuïteitsreserve 25% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsfondsen 75% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 11 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 11 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl