Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


KidsRights

Kinderen zijn changemakers. Wij brengen kinderrechten wereldwijd onder de aandacht en samen met kinderen de wereld in beweging.

Dit willen we oplossen

KidsRights werkt samen met kinderen aan een wereld waarin kinderrechten worden gewaarborgd. KidsRights is ervan overtuigd dat kinderrechten beter nageleefd worden wanneer kinderen zelf meebeslissen over de zaken die hen direct aangaan en zij zelf in actie kunnen komen.

Dit is waar we trots op zijn

De Internationale Kindervredesprijs, jaarlijks uitgereikt aan een kind dat zich op bijzondere wijze inzet voor kinderrechten wereldwijd.

Medewerkers
10 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2013

Dit willen we bereiken

KidsRights zorgt ervoor dat kinderen gehoord worden. Samen met kinderen vragen wij wereldwijd aandacht voor de kracht van kinderen als changemakers en voor de Rechten van het Kind. KidsRights biedt hen een internationaal podium om hun boodschap te delen.

Dit gaven we uit in 2020

€ 1.762.366

Maatschappelijk doel
76%
Werving
22%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Internationale Kindervredesprijs
2. KidsRights Index
3. KidsRights Changemakers/State of Youth
4. Onderzoek

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.342.495

Voorlichting en bewustwording
69%
(Directe) dienst- en hulpverlening
31%

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten zijn afkomstig van bedrijven en particuliere donateurs

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 2.738.689

Loterijen
55%
Particulieren
26%
Organisaties zonder winststreven
9%
Bedrijven
9%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 1.499.477

Bestemmingsfondsen
80%
Continuïteitsreserve
20%