Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


KidsRights

Kinderen zijn changemakers. Wij brengen kinderrechten wereldwijd onder de aandacht en samen met kinderen de wereld in beweging.

Dit willen we oplossen

KidsRights werkt samen met kinderen aan een wereld waarin kinderrechten worden gewaarborgd. KidsRights is ervan overtuigd dat kinderrechten beter nageleefd worden wanneer kinderen zelf meebeslissen over de zaken die hen direct aangaan en zij zelf in actie kunnen komen.

Dit is waar we trots op zijn

De Internationale Kindervredesprijs, jaarlijks uitgereikt aan een kind dat zich op bijzondere wijze inzet voor kinderrechten wereldwijd.

Medewerkers
7 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2013

Dit willen we bereiken

KidsRights zorgt ervoor dat kinderen gehoord worden. Samen met kinderen vragen wij wereldwijd aandacht voor de kracht van kinderen als changemakers en voor de Rechten van het Kind. KidsRights biedt hen een internationaal podium om hun boodschap te delen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.335.235

Maatschappelijk doel
77%
Werving
21%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Internationale Kindervredesprijs
2. KidsRights Index
3. KidsRights Changemakers/State of Youth
4. Onderzoek

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.024.601

Voorlichting en bewustwording
86%
(Directe) dienst- en hulpverlening
14%

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten zijn afkomstig van bedrijven en particuliere donateurs

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.064.244

Particulieren
62%
Bedrijven
28%
Organisaties zonder winststreven
8%
Verkopen en overig
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.228.486

Bestemmingsfondsen
59%
Continuïteitsreserve
41%